wtorek, 16 sierpnia 2022

Newsroom

KNF nałożyła na Noble Funds TFI 10 mln zł kary

msd | 27 kwietnia 2021
Towarzystwo zachowało licencję, ale za stwierdzone przez nadzorcę naruszenia w sprawie funduszy wierzytelności GetBacku otrzymało dwie kary pieniężne, każdą w maksymalnym wymiarze, po 5 mln zł.

Pierwszą z dwóch kar pieniężnych KNF nałożyła na Noble Funds TFI między innymi za nieprawidłowe sprawowanie bieżącego nadzoru nad tym, jak GetBack zarządzał portfelami funduszy wierzytelności. 

„Noble Funds TFI oraz jego poprzednik prawny Open Finance TFI nie zidentyfikowały istotnych nieprawidłowości, do których dochodziło w trakcie zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy przez podmiot, któremu towarzystwa te zleciły zarządzanie, a także ich nie wyeliminowały w toku bieżącego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych temu podmiotowi czynności” – wyjaśniła Komisja, według której postawa TFI dowodzi braku rzetelności, profesjonalizmu i należytej staranności.

Dalej w wyjaśnieniu swojej decyzji nadzorca tłumaczy, że Towarzystwo nie monitorowało działań podejmowanych przez GetBack w zakresie windykacji. 

„Noble Funds TFI, a wcześniej Open Finance TFI, nie kwestionowały okoliczności, że działania podejmowane przez Zarządzającego w zakresie windykacji wierzytelności znajdujących się w portfelach inwestycyjnych Funduszy charakteryzowały się przez długotrwały okres niską efektywnością, tj. brakiem realizacji prognoz odzysków zakładanych pierwotnie dla nabywanych pakietów wierzytelności” – podano także.

Według KNF, TFI miały też nie zidentyfikować faktu, że GetBack dopuszczał się manipulacji wyceną wierzytelności. Jak wyjaśniono, brak odpowiedniego nadzoru nad działaniami windykatora miał też doprowadzić do sztucznego kreowania wartości aktywów funduszy.

Druga z nałożonych na Noble Funds kar odnosi się zaś do naruszenia przez fundusze easyDebt NSFIZ, Debit NSFIZ i Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ postanowień własnych statutów w zakresie wyceny aktywów. 

Decyzja KNF o nałożeniu maksymalnych kar pieniężnych na Towarzystwo datowana jest na 15 kwietnia, lecz światło dzienne ujrzała dopiero 27 kwietnia. 

Jak ustaliliśmy nieoficjalnie, Noble Funds TFI zamierza się odwołać od decyzji nadzorcy.

Postępowanie administracyjne wobec Noble Funds TFI prowadzone było przez Komisję od lipca 2018 r. Wcześniej w różnych wątkach sprawy GetBacku licencje potraciły trzy inne TFI: Altus, Saturn i Lartiq (d. Trigon). Decyzję KNF wobec ostatniego z Towarzystw uchylił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny. Jego postanowienie na razie jednak nie jest prawomocne. 

Tego, że Noble Funds TFI jednak utrzyma swoją licencję można się było domyślać co najmniej od kilku tygodni, ponieważ w marcu KNF zatwierdziła Towarzystwu prospekt Funduszu Długu Korporacyjnego FIZ. 

Więcej wiadomości o Capitea S.A. (d. GetBack S.A.)

Więcej wiadomości kategorii Prawo