wtorek, 26 maja 2020

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Kruka

msd | 05 lipca 2019
Zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego prospekt Kruka dotyczy programu publicznych emisji obligacji o wartości 700 mln zł.

Zatwierdzenie dokumentu trwało 3,5 miesiąca. W międzyczasie, po uwagach KNF windykacyjna spółka musiała zmodyfikować strategię, tak by dostać zielone światło do prowadzenia kolejnych publicznych emisji obligacji. Kruk usunął więc ze strategii na lata 2019-2024 cel osiągnięcia 700 mln zł zysku netto, który – zdaniem nadzorcy – był prognozą.

Dla Kruka będzie to szósty program publicznych emisji obligacji i zarazem największy z dotychczas przeprowadzonych. Spółka nie musi jednak uplasować pełnych 700 mln zł, wydaje się to nawet mało prawdopodobne. Z dwóch wcześniejszych programów, po 500 mln zł każdy, Kruk pozyskał łącznie 95 mln zł. Po raz ostatni pełną kwotę z ustanowionego programu windykator pozyskał w latach 2016-2017, gdy uplasował 300 mln zł w czterech emisjach wchodzących w skład trzeciego programu.

Termin udostępnienia nowego prospektu do publicznej wiadomości na razie nie został ujawniony. 

W ostatnich dniach Kruk uplasował natomiast obligacje na 50 mln zł w ramach oferty prywatnej. Kupon dla sześcioletniego długu ustalono na WIBOR 3M plus 4,0 pkt proc.. 

Na Catalyst notowanych jest 21 serii papierów dłużnych Kruka, w tym trzy w euro. Najdłuższe złotowe papiery – KRU0325 – rynek wycenia z 5,19 proc. rentowności. Trzy krótsze emisje z terminami spłaty w latach 2023-2024 notowane są w okolicach 5,0 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje