poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

KNF zatwierdziła prospekt Millennium Banku Hipotecznego

msd | 02 maja 2022
Zatwierdzony przez nadzorcę dokument pozwoli bankowi na emisję listów zastawnych i wprowadzenie ich do obrotu na GPW.

Zielone światło dla programu emisji listów zastawnych daje Millennium Bankowi Hipotecznemu możliwość wyjścia na rynek z inauguracyjną emisją. Bank prawdopodobnie zainteresowany będzie jeszcze uzyskaniem dla niej ratingu.

Millennium Bank Hipoteczny wystartował pod koniec pierwszej połowy ubiegłego roku. Jest on piątym bankiem hipotecznym na polskim rynku po instytucjach kontrolowanych przez ING, mBank, Pekao i PKO BP. Prace nad emisją listów zastawnych rozpoczął we wrześniu, a pod koniec listopada złożył do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu.

Na koniec marca w giełdowym obrocie znajdowało 46 serii listów zastawnych o łącznej wartości 19,4 mld zł. Ich płynność pozostaje jednak niemal zerowa. Przez trzy pierwsze miesiące 2022 r. zawarto ledwie pięć transakcji listami zastawnymi, łącznie na 4,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje