wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Kolejna emisja od Kleby Invest

msd | 19 czerwca 2017
Nieruchomościowa spółka chce pozyskać 1,5 mln zł z prywatnej oferty obligacji. Emisja dojdzie do skutku, gdy uda się uplasować przynajmniej 0,3 mln zł.

Za 18-miesięczne papiery serii A2 Kleba Invest oferuje stałe 7,5 proc. rocznie. Spółka zobowiązuje się złożyć oświadczenie o poddaniu egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Ostatniej emisji, wartej 1 mln zł, spółce nie udało się uplasować z powodu „niesatysfakcjonującej wielkości zapisów”. Wcześniejsze oferty też były plasowane ze zmiennym szczęściem. Poprzednia oferta do 5 mln zł zamknęła się kwotą niespełna 0,59 mln zł, czego wymagało dwukrotnie obniżenie progu dojścia emisji do skutku.

Aktualnie żadna z emisji obligacji Kleby Invest nie jest notowana na Catalyst. Po raz ostatni dług spółki znajdował się w obrocie na GPW w 2015 r.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje