środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Kolejne obligacje Eurocentu postawione w stan wymagalności

msd | 12 stycznia 2018
Tym razem żądanie przedterminowego wykupu opiewa na 0,5 mln zł i dotyczy notowanej na Catalyst serii F o całkowitej wartości 2,31 mln zł.

O podobnym żądaniu w stosunku do papierów ERC0918, tyle że wartym 0,17 mln zł, firma pożyczkowa informowała także w czwartek. Kilka dni wcześniej obligatariusze postawili też w stan wymagalności obligacje na 2,6 mln zł z nienotowanej na Catalyst serii G o całkowitej wartości 3 mln zł.

W piątek przed południem pisaliśmy też o zajęciu aktywów Eurocentu na zabezpieczenie roszczeń jednego z funduszy sekurytyzacyjnych.

W czerwcu ubiegłego roku spółka nie wykupiła obligacji ERC0617 na 1,8 mln zł (w ratach spłacono 0,74 mln zł). Od pół roku spółka czeka też na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Sąd zabezpieczył jej majątek, wpierw przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, później zaś zamieniając go na zarządcę przymusowego, co sprowadza się do odebrania zarządu nad własnym majątkiem.

Pozostającymi na Catalyst obligacjami ERC0918 po raz ostatni handlowano we wtorek po 29 proc. nominału. Aktualnie papiery kwotowane są na 23,01/32 proc. (bid/ask).

Więcej wiadomości o Eurocent S.A. w upadłości

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

 • Wierzyciel wnioskuje o upadłość Fast Finance

  14 grudnia 2018
  Wniosek o ogłoszenie upadłości windykatora złożyła obsługująca go w przeszłości agencja relacji inwestorskich. Sąd zabezpieczył majątek spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Został nim obecny kurator obligatariuszy GetBack, a w przeszłości syndyk e-Kancelarii.
  czytaj więcej
 • GetBack wybrał nowego audytora

  12 grudnia 2018
  W miejsce Deloitte, któremu windykacyjna spółka wypowiedziała we wrześniu umowę, wybrano PKF Consult. Do odwieszenia notowań instrumentów finansowych GetBacku wciąż długa droga.
  czytaj więcej
 • Zajęto część aktywów Eurocentu

  12 stycznia 2018
  Sąd udzielił funduszowi sekurytyzacyjnemu Prime FIZ zabezpieczenia roszczenia poprzez zajęcie wierzytelności z rachunków bankowych, certyfikatów inwestycyjnych, a także udziałów w spółkach zależnych.
  czytaj więcej
 • Eurocent dostał kolejne wezwanie do wykupu obligacji

  11 stycznia 2018
  Tym razem chodzi o notowaną na Catalyst serię F, której termin wykupu przypada we wrześniu, ale spółka już przestała ją obsługiwać.
  czytaj więcej

Emisje