środa, 29 maja 2024

Newsroom

Kolejne płynnościowe problemy Prefy Group

msd | 10 maja 2023
Notowana na NewConnect spółka wraz z podmiotem zależnym nie wypłaciły w ostatnich dniach łącznie 168 tys. zł odsetek od obligacji.

Prefa Group nie przekazała 73,2 tys. zł kuponu od wartych 4 mln zł papierów dłużnych serii G, a Prefa Construction nie wypłaciła 94,3 tys. zł od obligacji serii B na 4,8 mln zł. Pierwsza ze spółek zobowiązała się wypłacić zaległe pieniądze do 31 lipca, druga zaś daje sobie o dwa dni więcej.

To kolejne już obligacyjne problemy w budowlano-deweloperskiej grupie Prefy na przestrzeni ostatnich miesięcy. Po krótszych lub dłuższych opóźnieniach w realizacji płatności, w marcu Prefa Group na dobre utraciła płynność nie wykupując dwóch serii obligacji o łącznej wartości nominalnej 3,85 mln zł. Rozliczenie zaległości zapowiedziała na koniec czerwca.

W latach 2020-2022 Prefa Group i Prefa Construction wyemitowały 11 serii obligacji o łącznej wartości 37,6 mln zł. Żadne z tych papierów nie trafiły do obrotu na GPW.

Jak wynika z rejestru KDPW, obligacyjne zobowiązania przestał w tym roku regulować także Polski Holding Inwestycyjny, podmiot kontrolowany przez większościowego akcjonariusza i prezesa Prefy Group. 

Więcej wiadomości o Prefa Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium