czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Spółka zależna Prefy Group nie wypłaciła kuponu

msd | 20 marca 2023
Prefa Construction nie przekazała obligatariuszom 38 tys. zł odsetek od nienotowanych papierów dłużnych o wartości 1,7 mln zł.

Termin płatności kuponu minął 13 marca, a jego niedotrzymanie tłumaczone jest opóźnieniami we wpływach na rachunek Prefy Construction. Według spółki, zaległe odsetki trafią do obligatariuszy do końca marca.

Jak wynika z komunikatu, informację o braku wypłaty kuponu przez spółkę zależną zarząd Prefy Group „powziął” 17 marca, cztery dni po terminie płatności. Tymczasem w skład jednoosobowych zarządów obu spółek wchodzi ta sama osoba. 

Warte 1,7 mln zł obligacje Prefy Construction oprocentowane są na 9 proc. w skali roku, a ich termin wykupu przypada na grudzień 2024 r. Znacznie wcześniej, bo już w sierpniu tego roku, spółka będzie musiała jednak spłacić papiery na 4,8 mln zł.

W poprzednich miesiącach opóźnienia w obsłudze obligacyjnych zobowiązań, co do kuponów i należności głównej, notowała także sama Prefa Group. Jeszcze w tym tygodniu – 24 marca – czeka ją wykup papierów za 5,9 mln zł, a 30 marca spółka ma do spłaty dodatkowe 0,5 mln zł.

Więcej wiadomości o Prefa Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium