środa, 04 października 2023

Newsroom

Prefa Group trafiła na listę ostrzeżeń publicznych

msd | 01 września 2023
Komisja Nadzoru Finansowego wpisała niewypłacalną spółkę na listę ostrzeżeń oraz złożyła w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Według KNF, Prefa Group miała naruszyć ustawę o ofercie publicznej i tego też dotyczy złożone do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełniania przestępstwa. Spółka miała bowiem dopuścić się prowadzenia emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków lub oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą i zatwiedzonego przez KNF prospektu, memorandum, albo dokumentu informacyjnego.

Półtora roku wcześniej na listę ostrzeżeń KNF wpisany został też Polski Holding Inwestycyjny, inna z kontrolowanych przez Jakuba Suchanka spółek. 

Po kilkumiesięcznych problemach płynnościowych, w marcu Prefa Group na dobre przestała obsługiwać obligacyjne zadłużenie, zapewaniając, że ureguluje zaległości w ciągu trzech miesięcy. Tak się jednak nie stało, a pod koniec czerwca spółka ruszyła z postępowaniem o zatwierdzenie układu, tj. jednym z cztrech postępowań restrukturyzacyjnych, ale o najprostszej formie i pozasądowym charakterze.

Podobny los podzieliła też Prefa Construction, spóła zależna Prefy Group, a także wspomniany wcześniej Polski Holding Inwestycyjny. I te firmy przestały regulować obligacyjne zadłużenie, a w lipcu uruchomiono wobec nich postępowania o zatwierdzenie układu.

Żadne z obligacji Prefy Group, Prefy Construction, czy PHI, nie są notowane na Catalyst. Tymczasem akcje Prefy Group pozostają zawieszone od trzech miesięcy, ponieważ spółka nadal nie przekazała sprawozdania finansowego za ubiegły rok (audytor wypowiedział jej umowę z powodu niedostarczenia sprawozdania i nieudostępnienia ksiąg rachunkowych, co z kolei Prefa tłumaczyła zmianą biura rachunkowego). 

Tymczasem Jakub Suchanek poszukuje kapitału na rozwój kolejnej spółki nieruchomościowej. Pod koniec ubiegłego roku przejął on kontrolę nad notowaną na NewConnect Perma-Fix Medical, zmieniając później jej nazwę na Private Rented Sector i – zgodnie z nazwą – zapowiadając wejśce na rynek najmu instytucjonalnego. 

Więcej wiadomości o Prefa Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Prawo