sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Koniec wiecznie rosnącego indeksu

ems | 02 stycznia 2018
mBank nie będzie już kalkulował i publikował indeksu mBank PCBI mierzącego koniunkturę na Catalyst. Zdecydowały względy prawne.

Polish Corporate Bond Index został zaprezentowany jesienią 2013 roku jako „intelektualny wkład mBanku w rozwój polskiego rynku obligacji korporacyjnych”. W skład indeksu wchodziło 30 najpłynniejszych serii obligacji, przy czym wielkość emisji nie mogła być niższa niż 10 mln zł, a zarazem wpływ na wartość indeksu przez jednego emitenta nie mogła być wyższa niż 100 mln zł. Skład indeksu mógł być zmieniany co miesiąc.

Indeks uwzględniał zarówno notowania obligacji wchodzących w jego skład jak i naliczane odsetki, które – w wypadku „wypłaty” „reinwestowano”. Z drugiej strony z indeksu wykluczano papiery, co do których istniało ryzyko defaultu. Taka konstrukcja sprawiała, że w istocie indeks był skazany na długoterminowy i w zasadzie stały wzrost. Przez pięć lat i trzy miesiące mBank PCBI wzrósł ze 100 pkt do 128,35 pkt. Ostatnim dniem publikacji wartości indeksu był 29 grudnia 2017 r.

- Od początku 2018 r. wchodzą w życie unijne przepisy nakładające nowe obowiązki na instytucje publikujące benchmarki. Chodzi o to samo rozporządzenie, które przesądziło o przeniesieniu kwotowań stawek WIBID i WIBOR z ACI Polska. O ile WIBOR jest indeksem krytycznie istotnym i będzie nadal obliczany pod auspicjami GPW, o tyle w przypadku mBank PCBI koszty logistyczne i ryzyka prawne nie usprawiedliwiały kontynuacji obliczeń – powiedział nam Łukasz Gula z mBanku.

Na stronie Obligacje.pl historyczne wartości indeksu będą dostępne jeszcze przez kilka miesięcy.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst