piątek, 18 czerwca 2021

Newsroom

Konrad Kąkolewski odwołany; akcje i obligacje GetBacku bezterminowo zawieszone

msd | 17 kwietnia 2018
Rada nadzorcza windykacyjnej spółki ze skutkiem natychmiastowym odwołała Konrada Kąkolewskiego ze stanowiska prezesa zarządu. Rezygnacje złożyło dwóch innych członków zarządu. GPW zawiesiła natomiast obrót instrumentami finansowymi GetBacku na żądanie KNF.

Rezygnację złożyła Anna Paczuska oraz Marek Patuła, odpowiednio wiceprezes i członek zarządu. Rada nadzorcza oddelegowała natomiast Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego rady nadzorczej, do czasowego wykonywania funkcji prezesa zarządu do 15 czerwca włącznie. Ponadto do pełnienia funkcji członka zarządu rada powołała też Przemysława Dąbrowskiego.

Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji GPW poinformowała z kolei o zawieszeniu na wniosek KNF obrotu akcjami i wszystkimi 27 seriami obligacji GetBacku. Jako podstawę wskazano art. 78 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który odnosi się między innymi do „interesów inwestorów”.

Do zawieszenia obrotu akcjami GetBacku doszło jeszcze w poniedziałek rano, notowania obligacji spółki zawieszono kilka godzin później. Seria GBK0520, najpłynniejsza wśród długu windykatora, wyceniana była wówczas na 34,48 proc. nominału.

We wtorek o godz. 10.30 wznowione zostaną obrady dwukrotnie przerywanego NWZA GetBacku w sprawie kolejnej emisji akcji.

Więcej wiadomości o GetBack S.A. (w restrukturyzacji)

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje