sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Kredyt Inkaso planuje kolejną emisję obligacji

msd | 28 listopada 2019
Spółka rozmawia o refinansowaniu zadłużenia i pozyskaniu dodatkowego kapitału poprzez emisję papierów dłużnych o wartości do 40 mln zł.

Warunki potencjalnej emisji nie zostały na razie ujawnione. Ostatnim razem, w kwietniu tego roku, spółka nie tylko zgodziła się zapłacić 4,9 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery, ale też przystała na szereg zabezpieczeń i okresową amortyzację. Spółka uplasowała wówczas papiery na 210 mln zł, jednocześnie skupując starsze serie o łącznej wartości 250,5 mln zł. Po zamknięciu kwietniowej emisji zarząd Kredyt Inkaso przekonywał, że „pozyskane finansowanie stabilizuje i porządkuje strukturę zadłużenia spółki na najbliższe cztery lata”.

Tym razem spółka chce pozyskać 40 mln zł, w tym także na refinansowanie zadłużenia.

Emitent planuje by środki pozyskane z emisji obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy, w tym w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup nowych portfeli wierzytelności – podano w komunikacie.

Najbliższy wykup papierów dłużnych czeka Kredyt Inkaso w marcu przyszłego roku. Windykator będzie musiał wówczas spłacić papiery na 25,9 mln zł. Rynek wycenia je na 97,9 proc.

W październiku Kredyt Inkaso wykupiło w terminie obligacje na 39,6 mln zł, uprzednio pożyczając 4,2 mln euro od Waterlandu, swojego większościowego akcjonariusza.

Na Catalyst notowanych jest łącznie sześć serii obligacji. Najdłuższe z nich, KRI0423 z okresową amortyzacją, które uplasowano w tym roku, rynek wycenia na 95 proc. nominału, co daje 8,3 proc. rentowności brutto (pomijając w kalkulacjach amortyzację). Pochodzące z ofert publicznych papiery KRI1221 oraz KRI0322 notowane są odpowiednio przy 16,5 oraz 13,7 proc. rentowności. 

Więcej wiadomości o Kredyt Inkaso S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje