niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Kruk chce wypłacić ok. 350 mln zł dywidendy

msd | 27 marca 2024
Zarząd windykacyjnej spółki proponuje akcjonariuszom wypłatę 18 zł dywidendy na każdą akcję.

Zgodnie z rekomendacją dla ZWZ, Kruk przeznaczyłby 348 mln zł na wypłatę z zeszłorocznego zysku, a stopa dywidendy wyniosłaby 4,0 proc. 

Według niezaudytowanego sprawozdania, Kruk zamknął ubiegły rok z 1,01 mld zł skonsolidowanego zysku netto (zaudytowany raport spółka przekaże po środowej sesji). 

Na koniec grudnia windykacyjna grupa miała 388 mln zł gotówki, a jej dług netto sięgał 5,1 mld zł, stanowiąc 2,4x rocznej EBITDA gotówkowej oraz 1,3x kapitałów własnych. 

W tym roku Kruk uplasował trzy publiczne oferty obligacji o łącznej wartości około 174 mln zł (dwie emisje przeprowadzono w euro).

Na Catalyst znajdują się 24 serie długu Kruka. Pochodzące z ostatniej oferty publicznej złotowe papiery KR20229, od których spółka płaci 4 pkt proc. marży, notowane są po 100,85 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst