czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Kruk inwestuje w Rumunii

msd | 04 października 2018
Windykator podpisał umowę z rumuńskim Patria Bankiem na zakup portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln zł.

Wartość transakcji nie została ujawniona. W I półroczu średnie ceny wierzytelności na rynku rumuńskim Kruk szacował na 8 proc. nominału (wobec 15 proc. w Polsce), ale wcześniej w latach 2014-2017 był to raczej przedział od 11 do 17 proc. 

Serwisowaniem zakupionego portfela zajmie się Kruk Romania SRL.

W I półroczu Kruk zainwestował 407 mln zł, z czego w Rumunii tylko 28 mln zł. Rynek ten, zdaniem windykatora, był wówczas w chwilowym zastoju. Kruk po wynikach I półrocza informował jednak, że oczekuje ożywienia w Rumunii w II połowie roku. Teraz, jak przekonuje spółka, zaczyna się to sprawdzać.

- W drugiej połowie roku zauważamy istotne ożywienie w zakresie podaży portfeli wierzytelności na rynku rumuńskim. To oznacza, że sprzedaż wierzytelności była i pozostanie elementem efektywnego i nowoczesnego zarządzania finansami banków w Rumunii. Cieszymy się, że po spokojnym początku roku nasi partnerzy biznesowi wracają na rynek z kolejnymi transakcjami – powiedział Tomasz Ignaczak, dyrektor generalny Kruk Romania, cytowany w komunikacie prasowym.

Na rynku rumuńskim Kruk jest obecny do 2007 r., gdzie zatrudnia obecnie 650 osób. 

Z 604,9 mln zł przychodów osiągniętych przez grupę Kruk w I półroczu 304,3 mln zł pochodziło z tynku polskiego, a 233,5 mln zł z rumuńskiego. Na koniec czerwca wartość bilansowa wierzytelności posiadanych przez Kruka wynosiła 3,4 mld zł, z czego 1,65 mld zł przypadało na Polskę (48 proc.), a 0,96 mld zł na Rumunię (26 proc.). Trzecim największym rynkiem dla windykatora są zaś Włochy (0,59 mld zł; 17 proc.).

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka (w tym trzy w euro) z terminami wykupu od grudnia tego roku do czerwca 2022 r. Najdłuższe złotowe papiery zapadające w latach 2021-2022 wyceniane są w większości w okolicach 4,9 proc. rentowności brutto. 

Od kwietnia tego roku Kruk może prowadzić publiczne emisje obligacji na bazie kolejnego już prospektu zatwierdzonego przez KNF. Na razie w ramach wartego 500 mln zł programu windykator nie przeprowadził jednak jeszcze żadnej emisji i trudno oczekiwać by w obecnych warunkach rynkowych chciał to zrobić. Spółka nie ma problemu z finansowaniem inwestycji, a w lipcu zapowiedziała też przegląd opcji strategicznych. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje