piątek, 29 maja 2020

Newsroom

Kruk inwestuje w Rumunii

msd | 04 października 2018
Windykator podpisał umowę z rumuńskim Patria Bankiem na zakup portfela wierzytelności konsumenckich o wartości nominalnej 230 mln zł.

Wartość transakcji nie została ujawniona. W I półroczu średnie ceny wierzytelności na rynku rumuńskim Kruk szacował na 8 proc. nominału (wobec 15 proc. w Polsce), ale wcześniej w latach 2014-2017 był to raczej przedział od 11 do 17 proc. 

Serwisowaniem zakupionego portfela zajmie się Kruk Romania SRL.

W I półroczu Kruk zainwestował 407 mln zł, z czego w Rumunii tylko 28 mln zł. Rynek ten, zdaniem windykatora, był wówczas w chwilowym zastoju. Kruk po wynikach I półrocza informował jednak, że oczekuje ożywienia w Rumunii w II połowie roku. Teraz, jak przekonuje spółka, zaczyna się to sprawdzać.

- W drugiej połowie roku zauważamy istotne ożywienie w zakresie podaży portfeli wierzytelności na rynku rumuńskim. To oznacza, że sprzedaż wierzytelności była i pozostanie elementem efektywnego i nowoczesnego zarządzania finansami banków w Rumunii. Cieszymy się, że po spokojnym początku roku nasi partnerzy biznesowi wracają na rynek z kolejnymi transakcjami – powiedział Tomasz Ignaczak, dyrektor generalny Kruk Romania, cytowany w komunikacie prasowym.

Na rynku rumuńskim Kruk jest obecny do 2007 r., gdzie zatrudnia obecnie 650 osób. 

Z 604,9 mln zł przychodów osiągniętych przez grupę Kruk w I półroczu 304,3 mln zł pochodziło z tynku polskiego, a 233,5 mln zł z rumuńskiego. Na koniec czerwca wartość bilansowa wierzytelności posiadanych przez Kruka wynosiła 3,4 mld zł, z czego 1,65 mld zł przypadało na Polskę (48 proc.), a 0,96 mld zł na Rumunię (26 proc.). Trzecim największym rynkiem dla windykatora są zaś Włochy (0,59 mld zł; 17 proc.).

Na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka (w tym trzy w euro) z terminami wykupu od grudnia tego roku do czerwca 2022 r. Najdłuższe złotowe papiery zapadające w latach 2021-2022 wyceniane są w większości w okolicach 4,9 proc. rentowności brutto. 

Od kwietnia tego roku Kruk może prowadzić publiczne emisje obligacji na bazie kolejnego już prospektu zatwierdzonego przez KNF. Na razie w ramach wartego 500 mln zł programu windykator nie przeprowadził jednak jeszcze żadnej emisji i trudno oczekiwać by w obecnych warunkach rynkowych chciał to zrobić. Spółka nie ma problemu z finansowaniem inwestycji, a w lipcu zapowiedziała też przegląd opcji strategicznych. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje