środa, 25 kwietnia 2018

Newsroom

Kruk otrzymał 362 mln zł spłat w I kwartale

msd | 10 kwietnia 2018
Spłaty z portfeli własnych wzrosły o 17 proc. r/r, ale były jednocześnie o 3 proc. niższe niż w IV kwartale 2017 r. Na razie nakłady inwestycyjne pozostają niższe, ale windykator – ponownie – podkreśla, że apetyt na zakupy ma wysoki.

W I kwartale Kruk osiągnął 362 mln zł spłat wobec 375 mln zł kwartał wcześniej i 309 mln zł przed rokiem. Trudno na razie mówić by kwartalny spadek wpływów gotówkowych miał charakter sezonowy, ponieważ rok wcześniej podobne zjawisko nie wystąpiło. 

- W pierwszym kwartale ponownie osiągnęliśmy wysokie spłaty z naszych dwóch najważniejszych rynków – z Polski i Rumunii. Łącznie stanowiły ponad 80 procent sumy. (…) Równolegle, coraz wyższe spłaty generowały nasze nowe rynki, przede wszystkim Włochy i Hiszpania. Jesteśmy maksymalnie skoncentrowani na budowie operacji, doskonaleniu procesów i poprawie efektywności na nowych rynkach– powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka, cytowany w komunikacie prasowym.

Pod względem poniesionych nakładów inwestycyjnych windykator na razie nie może pochwalić się poprawą na miarę apetytu, o którym mówi już od pewnego czasu. W I kwartale nakłady na nowe wierzytelności wyniosły bowiem 125 mln zł wobec 210 mln zł kwartał wcześniej i 214 mln zł przed rokiem. Niemniej, Kruk nie traci optymizmu. Wskazuje przy tym, że dane nie uwzględniają jeszcze dwóch dużych portfeli o nominale 728 mln zł, których zamiar nabycia ogłoszono.

- Początek roku rozpoczął się dla nas powyżej oczekiwań. Domykamy szczegóły kolejnych dużych transakcji w Polsce, o których informowaliśmy - łącznie od początku roku pozyskaliśmy portfele o wartości nominalnej 1,3 mld zł (0,6 mld zł w I kw. – red.). Wygrane przetargi zasilą inwestycje drugiego kwartału - powiedział Piotr Krupa.

Ponad dwie trzecie (68 proc.) zainwestowanej w I kwartale kwoty trafić miało na portfele z rynku polskiego, gdzie Kruk, jak podaje, korzysta z „obniżonej presji konkurencyjnej”. 

(…) Oczekujemy dalszej racjonalizacji rynku. Mamy duży apetyt po bardzo dobrym początku roku i sporo miejsca w bilansie na nowe inwestycje – podsumował prezes Kruka.

W istocie, na koniec ubiegłego roku Kruk miał sporo miejsca na ewentualny dług, który mógłby sfinansować nowe zakupy, bo wskaźnik zobowiązań finansowych netto do kapitałów własnych wynosił relatywnie niskie 1,18x. Oprócz 173,3 mln zł gotówki windykator posiadał też 1,2 mld zł niewykorzystanych linii kredytowych.

W obrocie na Catalyst znajdują się 22 serie obligacji Kruka, w tym trzy emisje w euro. Złotowe papiery o najdłuższych terminach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., wyceniane są w większości z 4,3-4,7 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

  16 kwietnia 2018
  Zatwierdzony dokument daje spółce prawo do prowadzenia przez 12 kolejnych miesięcy publicznych emisji obligacji w ramach programu wartego 500 mln zł.
  czytaj więcej
 • Analiza grupy Kruk

  16 kwietnia 2018
  Rok 2017 nie okazał się dla spółki aż tak dobry, jak można by tego oczekiwać. Wpłynęła na to konkurencja cenowa w zakresie zakupu nowych pakietów wierzytelności na rynku polskim, a także gorsza od zakładanej efektywność odzysków na rynku włoskim.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: KNF zaciąga hamulec

  06 kwietnia 2018
  Nie licząc prospektu Getin Noble Banku w tym roku Komisja nie zatwierdziła żadnego prospektu emisyjnego dotyczącego publicznych emisji obligacji. Wniosków bynajmniej nie brakuje.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (30.03)

  03 kwietnia 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 marca 2018 roku wyniosła 3,33 pkt proc., czyli o 0,01 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie temu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank Millennium z wysokimi współczynnikami wypłacalności

  24 kwietnia 2018
  Po zaliczeniu zeszłorocznego zysku do funduszy własnych łączny współczynnik kapitałowy bankowej grupy wzrósł o 2,4 pkt proc. w samym tylko I kwartale do 24,4 proc. na koniec marca. Był on o 6 pkt proc. powyżej obowiązującego grupę Banku Millennium minimalnego progu.
  czytaj więcej
 • GetBack miał 2,6 mld zł wyemitowanych obligacji na koniec marca

  24 kwietnia 2018
  Papiery spółki posiadały 9.242 podmioty, w tym 9.064 osób fizycznych – wynika z informacji podanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, a opierających się o dane Polskiego Funduszu Rozwoju.
  czytaj więcej
 • Niskie wskaźniki płynności Murapolu

  10 kwietnia 2018
  Deweloperski holding zakończył ubiegły rok z 195,6 mln zł aktywów obrotowych, które pokrywały tylko 63-proc. krótkoterminowych zobowiązań. W obszarze zadłużenia również widać pogorszenie, zwłaszcza jeśli uwzględnić górę zobowiązań pozabilansowych.
  czytaj więcej
 • Co trzecia transakcja na Catalyst obligacjami GetBacku

  10 kwietnia 2018
  Wartość sesyjnego handlu korporacyjnym długiem wyniosła w marcu 163,3 mln zł i była o 73,5 proc. wyższa niż przed rokiem oraz 4,7 proc. niższa niż w lutym, który jednak był miesiącem wyjątkowym. Bezsprzecznie wzrosła natomiast liczba zawartych transakcji, głównie za sprawą długu GetBacku.
  czytaj więcej

Emisje