czwartek, 22 sierpnia 2019

Newsroom

Kruk przydzielił całą emisję

msd | 06 lutego 2019
W wartej 25 mln zł publicznej ofercie obligacji windykatora inwestorzy zgłosili popyt o wartości 26,04 mln zł. Konieczna była proporcjonalna redukcja na poziomie 3,98 proc.

Na nowy dług windykatora zapisało się 514 inwestorów, którzy złożyli łącznie 597 zleceń nabycia. Średnia wartość zapisu na każdego inwestora wyniosła więc 50,7 tys. zł. Ostatecznie papiery trafiły zaś do 511 nabywców.

W wartej 25 mln zł publicznej ofercie Kruk proponował WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. za pięcioletnie obligacje. Te same warunki windykator oferował inwestorom detalicznym podczas poprzedniej emisji, zamkniętej w listopadzie. W wartej 30 mln zł ofercie zapisało się wówczas 374 inwestorów na łączną kwotę 32,85 mln zł, co oznaczało 87,8 tys. zł średniego zapisu na każdego inwestora.

Przydzielone właśnie obligacje serii AG2, to druga emisja w ramach publicznego programu emisji o łącznej wartości do 500 mln zł, dla którego prospekt wygasa w połowie kwietnia tego roku.

Aktualnie, wyemitowane w listopadowej ofercie publicznej papiery KRU1123, notowane są na Catalyst po 100 proc. nominału.

Łącznie w giełdowym obrocie znajduje się 19 serii obligacji Kruka z terminami spłaty od czerwca tego roku do listopada 2023 r. Trzy z nich, to emisje denominowane w euro.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje