niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Kruk szykuje emisję obligacji do 330 mln zł

msd | 18 czerwca 2021
Spółka zamierza przeprowadzić największą wśród krajowych windykatorów ofertę papierów dłużnych, jaka kiedykolwiek trafiła na rynek. Adresatami emisji będą inwestorzy instytucjonalni.

Rekordowa emisja niezabezpieczonych papierów Kruka ma zostać przeprowadzona do 30 września, wynika z komunikatu spółki. Prawdopodobnie do jej zamknięcia dojdzie jednak znacznie szybciej, ponieważ – jak wskazano – ostateczne warunki emisji obligacji serii AL1 zostały ustalone w miniony czwartek. 

Oferta zostanie przeprowadzona w ramach przyjętego przed rokiem programu bezprospektowych emisji o wartości do 700 mln zł, który jest przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych.

W osobnym komunikacie Kruk poinformował też o zawarciu z włoskim UniCreditem umowy nabycia portfeli wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej do 304 mln euro (ok. 1,4 mld zł). Transakcja ma być realizowana etapami, a pierwsze 250 mln euro nominału (ok. 1,1 mld zł) Kruk ma nabyć w czterech transzach pomiędzy czerwcem 2021 r. a marcem 2022 r. 

- Zgodnie z zapowiedzią powróciliśmy do inwestowania we Włoszech. Cieszy nas ta nowa inwestycja, szczególnie, że są to wierzytelności bankowe detaliczne niezabezpieczone – a więc nasza specjalizacja. Przeszliśmy długą drogę i dziś operacyjnie jesteśmy dobrze przygotowani do obsługi nowych spraw – powiedział Piotr Krupa, prezes zarządu Kruka, cytowany w komunikacie. – To ciekawy projekt, łączący zarówno tradycyjny zakup portfela, jak i forward flow wierzytelności w przeciągu 10 miesięcy – dodał także.

Za półtora tygodnia, 29 czerwca, Kruka czeka wykup obligacji wartych 65 mln zł. Trzy dni później spółka ma wypłacić 206 mln zł dywidendy.

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji windykatora o łącznej wartości ok. 964 mln zł. Poza już wycofanymi z obrotu papierami KR10621 na 65 mln zł, które wygasają lada dzień, Krukowi pozostają do spłaty w tym roku jeszcze trzy serie o łącznej wartości 175 mln zł (siedem serii na 564 mln zł w perspektywie kolejnych 12 mies.).

Ponad tydzień temu Kruk zamknął publiczną ofertę pięcioletnich obligacji o wartości 70 mln zł, która także niedługo trafią do obrotu na GPW. 

Aktualny prospekt emisyjny dla publicznych emisji długu windykatora traci ważność w sierpniu, ale kolejny dokument czeka już na zatwierdzenie KNF. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje