sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kruk wyemituje pierwsze detaliczne obligacje w euro

Michał Sadrak | 23 listopada 2023
Windykacyjna spółka zaoferuje inwestorom indywidualnym EURIBOR 3M plus 4 pkt marży za niezabezpieczone pięcioletnie papiery dłużne z opcją wcześniejszej spłaty.

Ustalone przez Kruka warunki są kalką tego, co oferował w sześciu ostatnich emisjach długu złotowego. Są to więc pięcioletnie niezabezpieczone obligacje z 4-proc. marżą, ale doliczaną do EURIBOR-u zamiast krajowego WIBOR-u.

W pierwszej publicznej ofercie długu we wspólnej walucie Kruk będzie się ubiegał o 5 mln euro. Zapisy na obligacje ruszą 27 listopada i potrwają 8 listopada. Ich przydział oraz początek pierwszego okresu odsetkowego przewidziano na 11 grudnia.

Jak zwykle w przypadku prospektowych ofert Kruka, emisję poprowadzi DM BDM, którego wspierać będzie konsorcjum złożone z BM Banku Pekao, DI Xelion oraz Michael/Ström DM.

Emisja przeprowadzona zostanie na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF w lipcu tego roku.

W styczniu oferowane obligacje powinny trafić do obrotu na Catalyst, gdzie aktualnie notowanych jest 21 serii złotowego długu Kruka o łącznej wartości 2,16 mld zł.

Naszym zdaniem

Poza wszelką wątpliwość Kruk notuje rosnący apetyt finansowanie w euro, jeżeli 82 proc. tegorocznych inwestycji grupy i 55 proc. otrzymanych przez nią spłat zrealizowano już poza Polską. Do tego windykator prawdopodobnie komfortowo czuje się też z długiem we wspólnej walucie, ponieważ w znacznie mniejszym stopniu zabezpiecza się przed zmianami stawek EURIBOR niż WIBOR, w czym zresztą jest sporo logiki biorąc pod uwagę przewidywalność EBC na tle naszej krajowej RPP.

Ustalając warunki nowej emisji Kruk sięgnął po sprawdzone 4 pkt proc. marży i pięcioletni tenor, co może jednak przypominać drogę na skróty. W końcu nie dalej jak siedem miesięcy temu windykator przeprowadził emisję pięcioletnich papierów na rynku nordyckim, gdzie zobowiązał się płacić 6,5 pkt proc. ponad EURIBOR 3M. Na tyle, na ile porównywać można zagraniczną instytucjonalną emisję o wartości 150 mln euro do detalicznych papierów na 5 mln euro w Polsce, wydaje się, że różnica w marży na poziomie 2,5 pkt proc. jest zbyt wysoka, by wytłumaczyć ją tylko poprawą rynkowego sentymentu, kosztami, itd. Zwłaszcza, że w międzyczasie ryzyko kredytowe Kruka bynajmniej nie zmalało (wskaźniki zadłużenia windykatora lekko rosną).

Szczęśliwie dla Kruka, na proponowane warunki spojrzeć też można z perspektywy innych eurowych obligacji, jakie uplasował na polskim rynku w 2017 r. i wykupił w 2022 r. Kupon dla ówczesnych emisji ustalono stałe 3,59 proc., co dawało około 3,4-3,5 pkt proc. ponad stawkę swapową (kilka miesięcy przed tymi ofertami Kruk proponował 3,15 marży ponad WIBOR na detalicznym złotowym długu).

Tak czy inaczej, oferta windykatora trafić może w gusta wybranych inwestorów, choćby tych trzymających oszczędności w euro lub chcących skorzystać z rzadkiej możliwości zakupu detalicznych obligacji w innej walucie. Dla samego Kruka oferta prawdopodobnie ma charakter pilotażu, prowadzonego przy istotnie okrojonym składzie firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy (choćby w dwóch poprzednich ofertach uczestniczyło ośmiu brokerów wobec czterech obecnie).

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje