piątek, 27 stycznia 2023

Newsroom

Kruk wygrał przetarg na długi z ponad 3 mld zł nominału

msd | 05 grudnia 2022
Windykator kupi w Hiszpanii niezabezpieczone wierzytelności detaliczne o łącznej wartości nominalnej 663 mln euro.

Spółka zależna Kruka wygrała przetarg na zakup portfela wierzytelności od Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Pozwoli jej to na zakup długów o wartości nominalnej około 3,1 mld zł. Wartość transakcji nie została ujawniona.

W trzech pierwszych kwartałach tego roku Kruk wydał na wierzytelności 1,35 mld zł (+45 proc. r/r), z czego 388 mln zł to nakłady poniesione na rynku hiszpańskim, gdzie płacił on średnio 18,5 proc. nominału nabywanych długów. To zaś pozwalałoby szacować wartość nadchodzącej transakcji na ponad 0,5 mld zł.

W listopadzie przedstawiciele Kruka wskazywali, że grupa prawdopodobnie zamknie 2022 r. z nakładami powyżej zeszłorocznego rekordu (1,7 mld zł), nie wykluczając przy tym, że inwestycje mogą przekroczyć poziom 2 mld zł.

Na koniec września windykator miał dostęp do 967 mln zł niewykorzystanych linii kredytowych. Jego dług netto wart był 3,24 mld zł i stanowił równowartość kapitałów własnych grupy, a także 1,8x jej EBITDA gotówkowej.

W listopadzie Kruk pozyskał 25 mln zł z adresowanej do inwestorów indywidualnych publicznej oferty obligacji, w której w ślad za sytuacją rynkową zdecydował się podnieść wysokość marży z 3,3 do 4,0 pkt proc. Papiery trafią do obrotu na GPW, gdzie na razie notowanych jest 16 starszych serii długu windykatora o łącznej wartości 1,35 mld zł.

Pochodzące z trzech poprzednich tegorocznych emisji publicznych papiery, które Kruk plasował przy 3,3 pkt proc. marży, kwotowane są przez sprzedających na 98,8-98,94 proc. wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst