sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Kruk z dodatkową emisją obligacji w euro

msd | 02 lutego 2024
Wysoki popyt w dopiero co zamkniętej emisji o wartości 10 mln euro skłonił spółkę do zaoferowania inwestorom indywidualnym kolejnych papierów dłużnych, tym razem do 14 mln euro.

Kruk ponownie zaproponuje pięcioletnie niezabezpieczone papiery z 4 pkt proc. marży ponad trzymiesięczną stawkę EURIBOR. Spółka trzyma się więc warunków, które w trzech poprzednich emisjach zapewniły jej kilkudziesięcioprocentowe redukcje zapisów. Tylko w ostatniej z nich, dopiero co rozliczonej w miniony czwartek, inwestorzy zgłosili ponad 22,8 mln euro popytu wobec oferowanych 10 mln euro. 

Nowa propozycja Kruka ma więc niejako charakter dodatkowej oferty, o czym świadczyć może choćby dość krótki termin przyjmowania zapisów (5-9 lutego), czy zamiar przyszłej asymilacji obu styczniowo-lutowych emisji. Dojść do tego powinno już w obrocie giełdowym, po pierwszym okresie odsetkowym, który dobiega końca 30 kwietnia.

Zapisy na papiery windykatora ponownie przyjmowane będą od 100 euro, tyle bowiem wynosi jednostkowy nominał każdej obligacji. Jak zawsze, ofertę poprowadzi DM DBM, którego wspierać będzie tym razem konsorcjum złożone z Banku Pekao, DI Xelion oraz Michael/Ström DM.

Adresowana do inwestorów indywidualnych oferta Kruka zostanie przeprowadzona na podstawie zatwierdzonego przez KNF prospektu, z którego spółka może korzystać do lipca tego roku.

Aktualnie na Catalyst notowane są 22 serie obligacji Kruka o łącznej wartości ponad 2,17 mld zł i terminach spłaty do 2029 r.

Naszym zdaniem

Zgłaszany w trzech ostatnich emisjach popyt nie pozostawia wątpliwości, co do opinii inwestorów na temat oferowanych przez Kruka warunków. Spółka prawdopodobnie mogłaby spokojnie myśleć o obniżeniu marży, ale na razie woli pójść w kierunku coraz większych emisji (z pilotażową emisją w euro Kruk zaczynał od 5 mln), które po zsumowaniu zaczynają wyglądać atrakcyjnie dla samego Kruka pod względem wartości, będąc przy tym wyraźnie tańszym finansowaniem, aniżeli spółka mogłaby pozyskać na rynkach zagranicznych.

Pochodzące z grudniowych emisji detaliczne papiery Kruka we wspólnej walucie notowane są na Catalyst powyżej nominału, aczkolwiek przy niskiej płynności. Inwestor, który chciałby je kupić od ręki, musiałby się liczyć z zaakceptowaniem niewiele ponad 3,6 pkt proc. realnej marży powyżej EURIBOR-u. I to tylko przy założeniu, że zadowoliłby się niewielkimi transakcjami, rzędu niskich kilku tysięcy euro. Dość wspomnieć, że całkowite arkusze zleceń sprzedaży dla serii KRU1228 i KR11228 liczą obligacje warte nominalnie niespełna 28 tys. euro, co nie pokrywa nawet średniego popytu jednego inwestora z rynku pierwotnego. 

Warto także odnotować, że tym razem w ofercie obligacji Kruka nie będzie uczestniczył Noble Securities, który równolegle oferuje inne eurowe obligacje. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje