sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Kruk z rekordowymi spłatami

msd | 10 lipca 2017
Wraz z rozwojem działalności windykator może liczyć na wyższe wpływy od dłużników. W I półroczu, po wzroście o 45,1 proc. r/r, sięgnęły już 647 mln zł.

W samym II kwartale Kruk otrzymał 338 mln zł spłat z portfeli własnych (wzrost o 47 proc. r/r). W tym czasie zainwestował natomiast 292 mln zł (spadek o 56,2 proc. r/r). Całe półrocze windykator zamknął z nakładami inwestycyjnymi sięgającymi 506 mln zł (spadek o 30,8 proc.) wobec planowanych na cały rok inwestycji o wartości ponad 1 mld zł.

Po sześciu miesiącach nominalna wartość nabytych przez Kruka pakietów sięgała 7,36 mld zł, co znaczy, że spółka płaciła niespełna 7 groszy za każdą złotówkę kupionego długu (6,88 proc. nominału wobec 11,4 proc. przed rokiem).

- Największy udział w inwestycjach w pierwszym półroczu miał rynek włoski, gdzie kupiliśmy portfele o wartości nominalnej 4,5 mld zł. Kruk Italia, czyli nasza lokalna spółka należąca do grupy, to obecnie najszybciej rozwijająca się firma w branży. To także partner pierwszego wyboru dla lokalnych banków i instytucji finansowych. (…) Cieszy nas fakt, że inwestycje dokonane w ostatnich miesiącach generują coraz większy udział w spłatach całej grupy – powiedział Piotr Krupa, prezes Kruka.

Wyższe spłaty od dłużników, niż poniesione nakłady na wierzytelności, to obok ostatnich emisji obligacji w euro i kredytu bankowego do 1 mld zł, kolejne argumenty, które mogą zmniejszać apetyt Kruka na finansowania środkami pochodzącymi z publicznych emisji obligacji. Do listopada spółka ma ważny program emisji o wartości 500 mln zł, z którego dotychczas pozyskała 40 mln zł.

W obrocie na Catalyst znajduje się 21 serii obligacji Kruka, w tym jedna w euro, na której nie dochodzi na razie do żadnych transakcji. Dla papierów w złotych o najdalszych okresach spłaty, sięgających 2021 i 2022 r., rentowności wynoszą od 4,1 do 4,7 proc. brutto.

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

 • KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka

  16 kwietnia 2018
  Zatwierdzony dokument daje spółce prawo do prowadzenia przez 12 kolejnych miesięcy publicznych emisji obligacji w ramach programu wartego 500 mln zł.
  czytaj więcej
 • Analiza grupy Kruk

  16 kwietnia 2018
  Rok 2017 nie okazał się dla spółki aż tak dobry, jak można by tego oczekiwać. Wpłynęła na to konkurencja cenowa w zakresie zakupu nowych pakietów wierzytelności na rynku polskim, a także gorsza od zakładanej efektywność odzysków na rynku włoskim.
  czytaj więcej
 • Kruk otrzymał 362 mln zł spłat w I kwartale

  10 kwietnia 2018
  Spłaty z portfeli własnych wzrosły o 17 proc. r/r, ale były jednocześnie o 3 proc. niższe niż w IV kwartale 2017 r. Na razie nakłady inwestycyjne pozostają niższe, ale windykator – ponownie – podkreśla, że apetyt na zakupy ma wysoki.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: KNF zaciąga hamulec

  06 kwietnia 2018
  Nie licząc prospektu Getin Noble Banku w tym roku Komisja nie zatwierdziła żadnego prospektu emisyjnego dotyczącego publicznych emisji obligacji. Wniosków bynajmniej nie brakuje.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje