poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Newsroom

Kruk zapowiada publiczną emisję obligacji

msd | 14 stycznia 2019
W ramach wartej 25 mln zł oferty windykator zaoferuje pięcioletnie niezabezpieczone papiery dłużne oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży.

Proponowane przez Kruka warunki nie różnią się więc od tych z listopadowej emisji o wartości 30 mln zł, podczas której wartość złożonych zapisów sięgnęła 32,85 mln zł. Dług windykatora objęło wówczas 374 inwestorów. 

Terminy zapisów w nowej ofercie nie zostały jeszcze upublicznione. Poprzednim razem od momentu ujawnienia zamiaru przeprowadzenia oferty do rozpoczęcia przyjmowania zapisów minęło osiem dni.

Obligacje serii AG2 zostaną wyemitowane w ramach programu publicznych emisji o wartości 500 mln zł, dla którego prospekt wygasa w połowie kwietnia. Na razie Kruk uplasował na jego podstawie jedną emisję – listopadową, którą była dla windykacyjnej spółki powrotem na publiczny rynek długu po blisko dwóch latach nieobecności.

Wyemitowane w listopadzie obligacje serii AG1 (KRU1123) wyceniane są na 100,08 proc. nominału, co daje im 5,16 proc. rentowności brutto lub – licząc inaczej – 3,44 pkt proc. realnej marży ponad WIBOR.

Łącznie na Catalyst notowanych jest 19 serii obligacji Kruka, w tym trzy w euro. 

Więcej wiadomości o Kruk S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje