piątek, 30 września 2022

Newsroom

Kruk zwiększa wartość programu bezprospektowych emisji

msd | 12 września 2022
Windykator zdecydował się na zwiększenie maksymalnej wartości adresowanego do inwestorów instytucjonalnych programu emisji z 700 mln zł do 1,4 mld zł.

W ramach przyjętego w 2020 r. programu Kruk uplasował dotychczas dwie serie obligacji o łącznej wartości 680 mln zł. W połowie 2021 r. spółka wypuściła sześcioletnie papiery z 3,7 pkt proc. marży ponad WIBOR 3M. Kolejną emisję windykator zamknął na początku bieżącego roku, ale już na zmienionych warunkach – wysokość marży obniżono do 3,2 pkt proc., a w zamian sześcioletni okres spłaty rozszerzono o zobowiązanie Kruka do okresowej amortyzacji długu.

Niecałe trzy tygodnie temu KNF zatwierdziła Krukowi prospekt dla programu publicznych emisji o wartości 700 mln zł, których adresatami mogą być inwestorzy indywidualni. 

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Kruka podtrzymali możliwość zainwestowania w tym roku około 1,5 mld zł (w I półroczu nakłady sięgnęły 757 mln zł), zaznaczając przy tym, że spółka ma już pod to zabezpieczone finansowanie.

Na Catalyst notowanych jest 17 serii obligacji Kruka o łącznej wartości ponad 1,4 mld zł. Pochodzące z sierpniowej oferty publicznej papiery KRU0827 z 3,3 pkt proc. marży kwotowane są przez sprzedającego na 99,5 proc. nominału.

Więcej wiadomości kategorii Emisje