środa, 17 lipca 2019

Newsroom

Legimi pozyskało 271 tys. zł z emisji do 2 mln zł

msd | 01 lipca 2019
W publicznej ofercie 12-miesięcznych papierów udział wzięło 12 inwestorów. Spółka wciąż prowadzi natomiast emisję obligacji 24-miesięcznych do 4 mln zł.

Papiery serii T o wartości 271 tys. zł oprocentowane będą na stałe 8,5 proc. przy 12-miesięcznym okresie spłaty. Zabezpieczeniem długu będzie zbiór istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości wynikających z zawartych umów z użytkownikami świadczonej przez spółkę usługi abonamentowego dostępu do e-booków. Ponadto Legimi ma też złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Z publicznej oferty obligacji serii T spółka chciała pozyskać 2 mln zł, z czego po milionie trafić miało na rozwój platformy Legimi 3.0 oraz refinansowanie zadłużenia.

Wartość nowych obligacji nie ograniczy się jednak tylko do 271 tys. zł. Legimi prowadzi też bowiem drugą ofertę, z której chce pozyskać do 4 mln zł. Próg dojścia emisji do skutku to 0,8 mln zł i już wiadomo, że został on przekroczony. 

Zapisy na papiery serii U będą przyjmowane do 9 lipca. Tutaj Legimi oferuje dwuletni dług z 9,5-proc. kuponem w skali roku przy takim samym zabezpieczeniu, jak wcześniej.

W czerwcu spółka wykupiła dwie serie obligacji o łącznej wartości 1,95 mln zł. Przynajmniej częściowo zrobiła to poprzez potrącenie wierzytelności w ramach nowych emisji – wynika z informacji przekazanych przez Mikołaja Małaczyńskiego, prezesa Legimi, w wywiadzie dla Obligacje.pl. 

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje