czwartek, 02 lipca 2020

Newsroom

Legimi przydzieliło większość emisji

msd | 25 września 2019
W publicznej ofercie do 2,35 mln zł spółka uplasowała papiery o wartości 2,18 mln zł, z czego 0,43 mln zł rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności z dwiema innymi seriami długu.

Warte 2,18 mln zł 12-miesięczne obligacje, za które Legimi zobowiązuje się płacić stałe 8,5 proc. odsetek w skali roku, objęło 104 inwestorów.

W warunkach emisji spółka zobowiązała się umożliwić inwestorom częściowy przedterminowy wykup po sześciu miesiącach, maksymalnie do 25 proc. uplasowanego długu. Zabezpieczeniem nowych papierów ma być natomiast prawo do przychodów z istniejących umów (Legimi oferuje dostęp do e-booków w formie abonamentu).

W ramach rozliczenia nowej oferty spółka przedterminowo wykupiła obligacje serii J oraz R o wartości kolejno 408 tys. zł oraz 19 tys. zł. Wartość pierwszej emisji – wygasającej już w najbliższą środę – zmniejszyła się więc do 2,07 mln zł, kolejnej zaś do 1,82 mln zł. Ostatnia z nich wygasać będzie 27 listopada.

Jako cel emisji nowego długu Legimi wskazywało refinansowanie zadłużenia (1,35 mln zł) oraz rozwój i promocję (1 mln zł).

Inwestorzy, którzy wzięli udział w emisji Legimi, dodatkowo dostaną od spółki – zależnie od wartości złożonych zapisów – czasowy dostęp do jej usług lub usług razem z czytnikiem e-booków.

Więcej wiadomości o Legimi S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje