wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Lipcowa emisja listów PKO BH już w obrocie

msd | 10 sierpnia 2018
PKO Bank Hipoteczny wprowadził na Catalyst niedawną emisję siedmioletnich listów zastawnych, za które płaci WIBOR 3M plus 0,62 pkt proc.

Wysokość marży debiutujących papierów znacznie przewyższa emisje uplasowane w kwietniu i maju tego roku, gdy marże dla sześcioletniego długu ustalono odpowiednio na 0,49 pkt proc. oraz 0,32 pkt proc. ponad WIBOR 3M. Wzrost kuponu w emisji lipcowej bank tłumaczył wydłużeniem okresu spłaty (o rok) oraz zmianami, jakie zaszły na rynku. Tyle, że nie rynku obligacji firm, a w rentownościach papierów skarbowych.

Nie bez przyczyny benchmarkiem dla listów zastawnych bywają papiery skarbowe. Dość wspomnieć, że emitowane przez PKO BH papiery mają nadany rating Aa3 od agencji Moody’s, co jest najwyższą możliwą do uzyskania oceną w Polsce. Sama Polska posiada zaś rating A2, który jest o dwa stopnie niższy.

Debiutujące w piątek listy PHP0725 warte są 500 mln zł wobec otrzymanych przez bank na rynku pierwotnym deklaracji nabycia na kwotę 802 mln zł.

Do południa nie handlowano nowymi listami PKO BH, co jest akurat zjawiskiem zupełnie typowym dla tego rodzaju instrumentów. Interesują się nimi bowiem niemal wyłącznie instytucje finansowe (nominał listów PHP0725 to 500 tys. zł), które raczej nie handlują tego typu długiem na Catalyst.

Łącznie na GPW notowanych jest 13 serii listów PKO BH, w tym cztery w euro. 

Więcej wiadomości o PKO Bank Hipoteczny S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje