sobota, 21 kwietnia 2018

Newsroom

Loyd planuje emisję obligacji do 15 mln zł

ems | 13 marca 2017
Będzie to oferta prywatna, z której wpływy mają sfinansować akwizycję, refinansowanie i rozwój działalności.

W przeszłości Loyd przeprowadzał prywatne emisje obligacji, które jednak nie były przedmiotem obrotu na Catalyst.

Notowana na New Connect spółka zajmuje się outsourcingiem pracowniczym i rekrutacją oraz zarządzaniem kadrami. Na koniec roku  aktywa grupy warte były 64,4 mln zł, a kapitał własny 18,85 mln zł (wskaźnik ogólnego zadłużenia 71 proc.).

W 2016 r. przychody grupy wyniosły 60,7 mln zł (68,7 mln zł przed rokiem), z czego 25,6 mln zł przypadło na IV kwartał (przed rokiem 19,5 mln zł). Zysk operacyjny wyniósł 3,7 mln zł (3,2 mln zł w samym IV kwartale).

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje