piątek, 09 grudnia 2022

Newsroom

Lutowa emisja obligacji MCI Capital debiutuje na Catalyst

msd | 08 marca 2022
W pierwszych transakcjach papiery MCI0227 wyceniono na 97-97,6 proc. wartości nominalnej wobec 97,5 proc., które większość inwestorów zapłaciło za nie na rynku pierwotnym.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

 • MCI Capital odrobiło straty

  18 listopada 2022
  Osiągnięte w III kwartale zyski z wyceny certyfikatów inwestycyjnych pozwoliły funduszowi wyjść nad kreskę z tegorocznymi wynikami. Mocno wzrosły natomiast jego krótkoterminowe zobowiązania.
  czytaj więcej
 • MCI Capital urynkowiło część długu

  21 września 2022
  Skonsolidowany dług brutto MCI nieznacznie spadł w I półroczu, ale już większa jego część była w rękach zewnętrznych inwestorów. W związku ze słabymi wynikami jednego z subfunduszy narastają natomiast zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji stóp zwrotu.
  czytaj więcej
 • MCI Capital straciło na wojnie

  13 maja 2022
  Z powodu ujemnego wyniku na posiadanych certyfikatach inwestycyjnych MCI Capital zaksięgowało 81,4 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kwartale. Sytuacji płynnościowej nie powinno to jednak zmieniać.
  czytaj więcej
 • MCI Capital z wysoką płynnością i apetytem na inwestycje

  14 kwietnia 2022
  Szeroko rozumiana grupa MCI zakończyła ubiegły rok z ponad 0,8 mld zł dostępnego finansowania. Liczy, że najbliższe dwa lata będą okresem budowania portfela, do czego zachęcać też ma unormowanie wycen.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst