wtorek, 19 czerwca 2018

Newsroom

Marka złożyła wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne

msd | 12 stycznia 2017
Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego został złożony 28 grudnia – wynika z informacji, którą spółka zdecydowała się opublikować z opóźnieniem.

W opinii Marki opublikowanie informacji o złożonym wniosku w terminie jego złożenia zagrażałoby interesom akcjonariuszy i wierzycieli spółki. Wśród tych ostatnich znajdują się także obligatariusze, w tym inwestorzy, którzy zdecydowali się objąć papiery w dwóch emisjach publicznych.

Dwuletnie papiery serii H1 i H2, warte odpowiednio 2 oraz 1,09 mln zł, uplasowano w lutym i maju 2015 r. Pomimo złożonych zapewnień, obligacje nie trafiły do obrotu na Catalyst.

O trudnej sytuacji Marki pisaliśmy na łamach Obligacje.pl wielokrotnie, po raz ostatni w listopadzie.

Na niespełna dwa tygodnie przed złożeniem wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Marka przydzieliła obligacje na 148 tys. zł. W trwającej cztery tygodnie prywatnej emisji spółka ubiegła się o 3 mln zł. Po fakcie fiasko oferty można uznać za jedną z przyczyn podjętej przez spółkę decyzji.

Po trzech miesiącach ubiegłego roku Marka wykazywała 2,3 mln zł straty netto przy 9,9 mln zł przychodów. Jako jedną z przyczyn słabszych wyników firma wskazywała wówczas program Rodzina 500+. 

Więcej wiadomości o Marka S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje