czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Marvipol pozyskał 78 mln zł z emisji obligacji

msd | 10 listopada 2020
Deweloper uplasował wśród profesjonalnych inwestorów 3,5-letnie zmiennokuponowe papiery serii AC, które podlegać będą okresowej amortyzacji.

Nowy dług Marvipolu nie został zabezpieczony. Jego oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o WIBOR 6M i marżę, której wysokości na razie nie ujawniono. 

Spółka nie ustaliła celu emisji nowego długu. Niemniej można go skojarzyć z przypadającym na 13 listopada wykupem papierów MVP1120 o wartości 65,2 mln zł.

Warte 78 mln zł obligacje serii AC zostały uplasowane w ramach wartego 200 mln zł programu emisji, który Marvipol przyjął na początku października.

Docelowo papiery dewelopera mają trafić do obrotu na Catalyst, gdzie znajduje się trzy starsze serie jego długu (papiery MVP1120 już wycofano z notowań). Tymczasem na swój giełdowy debiut wciąż czekają trzy serie uplasowanych w I kwartale tego roku obligacji o łącznej wartości 37 mln zł.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje