sobota, 24 lutego 2018

Newsroom

Marvipol planuje emisję obligacji na 80,08 mln zł

ems | 25 lipca 2017
Będą to czteroletnie papiery z obowiązkową amortyzacją po trzech latach od daty emisji. Emisja ma charakter prywatny, ale trafi do obrotu na Catalyst.

W czerwcu Marvipol informował, że „rozważa” przeprowadzenie emisji obligacji o wartości do 100 mln zł (lub równowartości w EUR). Najwyraźniej "rozważania" były dogłębne, o czym świadczy precyzyjnie ustalona wartość emisji.

Dniem emisji ma zostać 4 sierpnia. Trzy lata później Marvipol ma wykupić 15 proc. emisji, a po kolejnych sześciu miesiącach – dalsze 15 proc. Po czterech latach do wykupu pozostanie 70 proc. wartości emisji.

Wysokości oprocentowania nie ujawniono. Wiadomo tylko, że kupon będzie zmienny i zależny od WIBOR 6M. Obligacje nie będą zabezpieczone. Nominał jednej obligacji ustalono na 10 tys. zł, co może ograniczyć ich późniejszą płynność na Catalyst.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Marvipolu. Papiery wygasające w sierpniu 2019 r. oprocentowane są na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je na 101 proc., co daje im 4,8 proc. rentowości brutto.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje