środa, 18 lipca 2018

Newsroom

Marvipol planuje emisję obligacji na 80,08 mln zł

ems | 25 lipca 2017
Będą to czteroletnie papiery z obowiązkową amortyzacją po trzech latach od daty emisji. Emisja ma charakter prywatny, ale trafi do obrotu na Catalyst.

W czerwcu Marvipol informował, że „rozważa” przeprowadzenie emisji obligacji o wartości do 100 mln zł (lub równowartości w EUR). Najwyraźniej "rozważania" były dogłębne, o czym świadczy precyzyjnie ustalona wartość emisji.

Dniem emisji ma zostać 4 sierpnia. Trzy lata później Marvipol ma wykupić 15 proc. emisji, a po kolejnych sześciu miesiącach – dalsze 15 proc. Po czterech latach do wykupu pozostanie 70 proc. wartości emisji.

Wysokości oprocentowania nie ujawniono. Wiadomo tylko, że kupon będzie zmienny i zależny od WIBOR 6M. Obligacje nie będą zabezpieczone. Nominał jednej obligacji ustalono na 10 tys. zł, co może ograniczyć ich późniejszą płynność na Catalyst.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Marvipolu. Papiery wygasające w sierpniu 2019 r. oprocentowane są na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je na 101 proc., co daje im 4,8 proc. rentowości brutto.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

 • Spółka współzależna Marvipolu otrzymała znaczne kredyty

  17 lipca 2018
  PDC Industrial Center 84, powołana do realizacji projektu magazynowego spółka celowa, otrzymała do 23,9 mln euro kredytu budowlanego, do 27,9 mln euro kredytu inwestycyjnego oraz do 25,4 mln zł kredytu na finansowanie podatku VAT.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Nie całkiem stracony rynek

  29 czerwca 2018
  PKN zakończył emisję przed czasem i z najwyższą od dwóch lat liczbą inwestorów, i2 Development uplasował trzy czwarte publicznej emisji, a Marvipol pozyskał 40 mln zł z emisji prywatnej, której celem nie było refinansowanie.
  czytaj więcej
 • Marvipol Development uplasował obligacje na 40 mln zł

  28 czerwca 2018
  Okres spłaty niezabezpieczonego długu wyznaczono na cztery lata, ale warunki emisji przewidują, że wcześniej deweloper dwukrotnie dokona okresowej amortyzacji, każdorazowo po 12 mln zł.
  czytaj więcej
 • Kontrolowany wzrost zadłużenia Marvipolu

  28 maja 2018
  W I kwartale deweloperska grupa zredukowała wartość zobowiązań finansowych, ale przy wyraźnym obniżeniu poziomu posiadanej gotówki dług netto zanotował wzrost. Wskaźniki zadłużenia są więc wyższe, nie na tyle jeszcze, aby budzić wśród wierzycieli jakiś niepokój. Zwłaszcza wobec posiadanej nadpłynności.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje