sobota, 01 kwietnia 2023

Newsroom

Marvipol rozważa emisję obligacji

msd | 17 marca 2023
Deweloper chciałby uplasować wśród inwestorów instytucjonalnych niezabezpieczone papiery dłużne z okresem spłaty do trzech lat.

Przeprowadzenie emisji spółka uzależnia od warunków rynkowych, a jej ewentualne warunki zostałyby ustalone w procesie rozmów z inwestorami i budowy księgi popytu.

Potencjalna oferta zostanie przeprowadzona w ramach programu do 200 mln zł. Najpierw konieczne może okazać się jednak podniesienie jego wartości, ponieważ całość dostępnej kwoty Marvipol wykorzystał podczas ofert z listopada 2020 r. i kwietnia 2021 r. Spółka proponowała wówczas 4,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za 3,5-letni dług, przy czym w jednym przypadku wprowadzono także obowiązek okresowej amortyzacji.

Do sierpnia deweloperowi przysługuje też możliwość prowadzenia publicznych emisji obligacji na podstawie prospektu, które byłyby adresowane do inwestorów indywidualnych. W ramach poprzedniego typu tego programu, uplasowanego tuż przed wybuchem wojny, Marvipol pozyskał łącznie 70 mln zł, także oferując 3,5-letni dług z 4,5 pkt proc. marży.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Marvipolu. Uplasowane wśród instytucji papiery MVP0524 i MVP1024 kwotowane są przez sprzedających kolejno na 99,98 i 98,5 proc. nominału. Z kolei seria MVP0825, która w dwóch publicznych emisjach trafiła do drobnych inwestorów, kwotowana jest na 98,78 proc. po stronie sprzedaży.

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst