niedziela, 27 maja 2018

Newsroom

Marvipol zamknął emisję obligacji

| 04 sierpnia 2017
W ramach niepublicznej oferty deweloper wypuścił papiery warte 80,08 mln zł. W przyszłości trafią one na Catalyst.

Nowy dług ma czteroletni okres spłaty, lecz warunki emisji przewidują okresową amortyzację. Po trzech latach spółka wykupi 15 proc. obligacji. Kolejne 15 proc. wykupi sześć miesięcy później. Spłata pozostałej części przypadać będzie na sierpień 2021 r.

Nowe obligacje serii T nie są zabezpieczone.

Wysokości oprocentowania nie ujawniono. Będzie ono znane, gdy papiery trafią do obrotu na Catalyst. Należy się jednak spodziewać ograniczonej płynności, ponieważ nominał jednej obligacji to 10 tys. zł, a emisja prawdopodobnie była kierowana do instytucji.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji Marvipolu. Papiery wygasające w sierpniu 2019 r. oprocentowane są na 3,6 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Rynek wycenia je na 101,3 proc., co daje im 4,61 proc. rentowości brutto. Chcąc kupić dług od ręki należałoby zaakceptować 4,17 proc. rentowności brutto.

Niedawno obligatariusze zgodzili się na zmianę warunków emisji notowanych na Catalyst obligacji serii S (MVP0819), tak by uwzględniały one podział Marvipolu na osobne spółki deweloperskie i motoryzacyjne (obsługa obligacji przypadnie na dewelopera). Wcześniej też obligatariusze zgodzili się na wypłatę wyższej dywidendy za 2016 r. Dotychczasowy limit 25 proc. został jednorazowo podniesiony do 50 proc., tak by spółka – na wniosek jednego z akcjonariuszy – mogła wypłacić 33,5 mln zł dywidendy zamiast wcześniej rekomendowanych 17 mln zł. 

Więcej wiadomości o Marvipol Development S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje