wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

mBank rozpozna 436,8 mln zł frankowych rezerw w III kw.

msd | 18 października 2021
Bank zapewnia, że pomimo ujęcia dodatkowych kosztów ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w CHF zamknie III kwartał z dodatnim wynikiem.

Łączna wartość rozpoznanych rezerw na kredy frankowe mBanku może sięgnąć około 2,1 mld zł według stanu na koniec września.

Na koniec I półrocza mBank miał 1,67 mld zł rezerw, które pokrywały 13,5 proc. portfela kredytów w CHF. Wobec banku toczyło się wówczas ponad 10 tys. indywidualnych spraw sądowych o łącznej wartości roszczenia przekraczającej 2,4 mld zł.

Po sześciu miesiącach tego roku mBank wykazywał 425,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto, na co – według nowej segmentacji – składać się miało 735,6 mln zł zysku z głównego biznesu oraz 309,8 mln zł straty związanej z kredytami walutowymi.

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, lecz o bardzo niskiej płynności. Najkrótsze z nich – MBK0125 – kwotowane są na 100,18/100,99 proc. nominału, który wynosi 100 tys. zł dla każdej obligacji (po 500 tys. zł w przypadku dwóch kolejnych serii).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst