czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

mBank wyemitował obligacje we frankach szwajcarskich

msd | 16 marca 2017
Bank pozyskał 200 mln CHF z sześcioletnich papierów ze stałym kuponem na poziomie 1,005 proc. rocznie.

Faktycznym emitentem obligacji jest mFinance France, spółka celowa poprzez którą mBank plasuje emisje w CHF i EUR. Emisja otrzymała rating BBB od agencji Fitch. Na tym samym poziomie znajduje się długoterminowa ocena mBanku oraz jego program emisji euroobligacji, do którego wlicza się też najnowsza transza w CHF.

Nowa emisja została uplasowana kilka dni po terminie spłaty podporządkowanej pożyczki na 400 mln CHF do Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku. Ogółem, oprócz długu podporządkowanego, w 2017 r. mBank musi zwrócić do Commerzbanku także 750 mln CHF z tytułu kredytów.

Dług w CHF trafi do obrotu na giełdzie w Zurichu, gdzie notowane są obecnie pięcioletnie papiery mBanku na 200 mln CHF z terminem spłaty w październiku przyszłego roku.

Na warszawskim parkiecie znajdują się natomiast dwie serie podporządkowanego długu mBanku, łącznie na 1,25 mld zł. Rynek wycenia je z 3,76 i 3,61 proc. rentowności przy terminach spłaty przypadających odpowiednio w 2023 i 2025 r. (bank ma też opcję wcześniejszej spłaty).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje