czwartek, 23 listopada 2017

Newsroom

mBank wyemitował obligacje we frankach szwajcarskich

msd | 16 marca 2017
Bank pozyskał 200 mln CHF z sześcioletnich papierów ze stałym kuponem na poziomie 1,005 proc. rocznie.

Faktycznym emitentem obligacji jest mFinance France, spółka celowa poprzez którą mBank plasuje emisje w CHF i EUR. Emisja otrzymała rating BBB od agencji Fitch. Na tym samym poziomie znajduje się długoterminowa ocena mBanku oraz jego program emisji euroobligacji, do którego wlicza się też najnowsza transza w CHF.

Nowa emisja została uplasowana kilka dni po terminie spłaty podporządkowanej pożyczki na 400 mln CHF do Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku. Ogółem, oprócz długu podporządkowanego, w 2017 r. mBank musi zwrócić do Commerzbanku także 750 mln CHF z tytułu kredytów.

Dług w CHF trafi do obrotu na giełdzie w Zurichu, gdzie notowane są obecnie pięcioletnie papiery mBanku na 200 mln CHF z terminem spłaty w październiku przyszłego roku.

Na warszawskim parkiecie znajdują się natomiast dwie serie podporządkowanego długu mBanku, łącznie na 1,25 mld zł. Rynek wycenia je z 3,76 i 3,61 proc. rentowności przy terminach spłaty przypadających odpowiednio w 2023 i 2025 r. (bank ma też opcję wcześniejszej spłaty).

Więcej wiadomości o mBank S.A.

 • Skonsolidowany zysk netto mBanku wzrósł o 26,3 proc. r/r

  26 października 2017
  W III kwartale bankowa grupa zanotowała 291,4 mln zł zysku netto, co zawdzięcza między innymi historycznie najwyższym przychodom podstawowym. Współczynniki kapitałowe, mimo spadku w ostatnich dwóch kwartałach, wciąż pozostawały wyraźnie powyżej wymaganych.
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • mBank zarobił więcej na podstawowej działalności

  27 lipca 2017
  Współczynniki kapitałowe na koniec czerwca znalazły się nieco niżej niż w marcu, ale wciąż znacznie wyżej niż przed rokiem.
  czytaj więcej
 • mBank ponownie poprawił wskaźniki wypłacalności

  27 kwietnia 2017
  Obniżenie ekspozycji na ryzyko przy jednoczesnym wzroście kapitałów pozwoliło bankowej grupie wykazać 21,6 proc. łącznego współczynnika kapitałowego i 18,8 proc. współczynnika kapitału podstawowego Tier I.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje