niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

mBank zapowiada 248 mln zł kosztów ryzyka dot. kredytów w CHF

msd | 20 lipca 2021
Zapowiadane 248,4 mln zł dodatkowych kosztów zostanie rozliczone w wynikach II kwartału. mBank zapewnia jednak, że nie wykaże straty.

Ujęte w wynikach minionego kwartały koszty dotyczyć będą kredytów walutowych we frankach szwajcarskich.

„Wzrost wpływu ryzyka prawnego w II kwartale 2021 roku wynikał głównie ze zmiany w prognozowanej populacji kredytobiorców, którzy w założeniach banku złożą pozew przeciwko bankowi” – wyjaśnił mBank.

Jednocześnie bank zapowiedział, że wykaże dodatni skonsolidowany wynik netto za II kwartał. Publikację sprawozdania przewidziano na 3 sierpnia.

Na koniec I kwartału portfel frankowych hipotek mBanku wart był 2,8 mld CHF, tj. ok 11,8 mld zł, co stanowiło wówczas 10,1 proc. całkowitego portfela. Wobec banku toczyło się 8,4 tys. indywidualnych pozwów w sprawach frankowych (przyrost o 22 proc. kw./kw.) o łącznej wartości prawie 1,9 mld zł. Miały one 80 proc. pokrycia w zawiązanych rezerwach (1,5 mld zł, tj. 11 proc. portfela CHF).

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, lecz o bardzo niskiej płynności. Najkrótsze z nich – MBK0125 – kwotowane są na 100,0/101,5 proc. nominału, który wynosi 100 tys. zł dla każdej obligacji (po 500 tys. zł w przypadku dwóch kolejnych serii). 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

 • Kolejne trzymiesięczne papiery mLeasingu

  19 lipca 2021
  Należąca do mBanku spółka wypuściła krótkoterminowe zerokuponowe obligacje o wartości nominalnej 100 mln zł, dowiadujemy się z rejestru KDPW.
  czytaj więcej
 • KNF ukarała mBank za fundusze sekurytyzacyjne GetBacku

  26 maja 2021
  Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank 4,25 mln zł kary w związku z pełnieniem przez niego funkcji depozytariusza czterech funduszy sekurytyzacyjnych kojarzonych z GetBackiem. Bank liczy na złagodzenie stanowiska nadzorcy, złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  czytaj więcej
 • mLeasing uplasował kolejny krótkoterminowy dług

  17 maja 2021
  Spółka z grupy mBanku wypuściła następne trzymiesięczne obligacje o wartości nominalnej 100 mln zł, wynika z rejestru Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
  czytaj więcej
 • mBank zwiększył nadpłynność

  29 kwietnia 2021
  Równolegle do znaczącej poprawy wyników, saldo depozytów bankowej grupy wzrosło w I kwartale o 10,5 proc. do 152,1 mld zł. Relacja kredytów do depozytów spadła zatem do niskich 74,5 proc., a wskaźnik płynności LCR niemal 2,5-krotnie przekraczał niezbędne minimum.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje