poniedziałek, 25 października 2021

Newsroom

mBank zapowiada 248 mln zł kosztów ryzyka dot. kredytów w CHF

msd | 20 lipca 2021
Zapowiadane 248,4 mln zł dodatkowych kosztów zostanie rozliczone w wynikach II kwartału. mBank zapewnia jednak, że nie wykaże straty.

Ujęte w wynikach minionego kwartały koszty dotyczyć będą kredytów walutowych we frankach szwajcarskich.

„Wzrost wpływu ryzyka prawnego w II kwartale 2021 roku wynikał głównie ze zmiany w prognozowanej populacji kredytobiorców, którzy w założeniach banku złożą pozew przeciwko bankowi” – wyjaśnił mBank.

Jednocześnie bank zapowiedział, że wykaże dodatni skonsolidowany wynik netto za II kwartał. Publikację sprawozdania przewidziano na 3 sierpnia.

Na koniec I kwartału portfel frankowych hipotek mBanku wart był 2,8 mld CHF, tj. ok 11,8 mld zł, co stanowiło wówczas 10,1 proc. całkowitego portfela. Wobec banku toczyło się 8,4 tys. indywidualnych pozwów w sprawach frankowych (przyrost o 22 proc. kw./kw.) o łącznej wartości prawie 1,9 mld zł. Miały one 80 proc. pokrycia w zawiązanych rezerwach (1,5 mld zł, tj. 11 proc. portfela CHF).

Na Catalyst notowane są trzy serie podporządkowanych obligacji mBanku, lecz o bardzo niskiej płynności. Najkrótsze z nich – MBK0125 – kwotowane są na 100,0/101,5 proc. nominału, który wynosi 100 tys. zł dla każdej obligacji (po 500 tys. zł w przypadku dwóch kolejnych serii). 

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst