czwartek, 27 lutego 2020

Newsroom

mBank zrezygnował z wykonania opcji call podporządkowanych obligacji

msd | 03 stycznia 2020
Bank nie skorzysta z przysługującego mu prawa do przedterminowego wykupu podporządkowanych obligacji MBK0125 o wartości 750 mln zł.

Papiery dłużne MBK0125 to dziesięcioletni dług wyemitowany w grudniu 2014 r., który mBank mógł wykupić 17 stycznia tego roku, uprzednio uzyskując na to zgodę Komisji Nadzoru Finansowego. Bank odstąpił jednak od skorzystania z opcji call, co znaczy, że zamierza wykupić obligacje dopiero w styczniu 2025 r.

Decyzja o nieskorzystaniu przez mBank z opcji przedterminowego wykupu może wydać się nieco zaskakująca zważywszy, że obligacje MBK0125 to dług podporządkowany, który na pięć lat przed terminem wykupu bank musi zacząć amortyzować w funduszach własnych (wcześniej wpływy z emisji zaliczono za zgodą do kapitału Tier 2). Innymi słowy, z biegiem czasu papiery te będą odgrywać w funduszach własnych mBanku coraz mniejszą rolę, co prowadzi do wniosku, że zastąpienie obligacji MBK0125 nowym długiem podporządkowanym mogłoby być dla niego atrakcyjniejszym rozwiązaniem.

Warte 750 mln zł papiery znajdują się głównie w portfelach inwestorów instytucjonalnych, w tym też kilku funduszy emerytalnych.

Obligacjami MBK0125 po raz ostatni handlowano 30 grudnia po 100,5 proc. Przed otwarciem piątkowej sesji rynek wycenia je na 101,5 proc. w najlepszych ofertach kupna i sprzedaży, co oznaczałoby 3,52 proc. rentowności brutto do wykupu.

Poprzednie podporządkowane obligacje mBanku – MBK1223 – zostały przedterminowo wykupione w grudniu 2018 r. Dwa miesiące wcześniej bank pozyskał 750 mln zł z emisji 10- i 12-letnich papierów MBK1028 i MBK1030.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje