piątek, 30 września 2022

Newsroom

MCI Capital urynkowiło część długu

msd | 21 września 2022
Skonsolidowany dług brutto MCI nieznacznie spadł w I półroczu, ale już większa jego część była w rękach zewnętrznych inwestorów. W związku ze słabymi wynikami jednego z subfunduszy narastają natomiast zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji stóp zwrotu.
Żeby dokończyć lekturę należy wykupić abonament

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst