wtorek, 18 stycznia 2022

Newsroom

MCI Capital wydłużyło zapisy na obligacje

msd | 10 listopada 2021
Spółka przesunęła termin przyjmowania zapisów w wartej 20 mln zł publicznej ofercie pięcioletnich papierów dłużnych z 9 do 15 listopada.

Według nowego harmonogramu, subskrypcja zamknięta zostanie tuż po długim weekendzie, 15 listopada o godz. 14. Przydział długu na rzecz inwestorów nastąpić ma jeszcze tego samego dnia, tak jak to pierwotnie planowano. 

Niezależnie od zmiany harmonogramu emisji, oferowane przez MCI Capital papiery nadal mają pięcioletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży. Na ten moment daje to 5,05 proc. w pierwszym okresie odsetkowym wobec 4,22 proc. w momencie uruchomienia zapisów (w międzyczasie RPP podniosła stopy procentowe, do czego dostosował się też WIBOR). 

Docelowo zabezpieczeniem emitowanych przez MCI Capital obligacji ma być zastaw na certyfikatach inwestycyjnych. Warta do 20 mln zł oferta publiczna dojdzie do skutku, gdy zgłoszony przez inwestorów popyt osiągnie co najmniej 15 mln zł.

Papiery oferowane są na podstawie prospektu, który daje MCI prawo do pozyskania 100 mln zł. Kolejną emisję spółka przewiduje na I kwartał przyszłego roku (prospekt wygasa na początku marca).

Więcej wiadomości o MCI Capital ASI S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje