środa, 17 października 2018

Newsroom

MCI Capital wyemituje obligacje do 37 mln zł

msd | 13 lutego 2018
Ponownie będą to trzyletnie papiery zabezpieczone zastawem na certyfikatach inwestycyjnych, ale wyższe tym razem będzie oprocentowanie, zwłaszcza efektywne.

Obligacje oprocentowane będą na WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży, podczas gdy w większości ostatnich emisji trzyletnich papierów MCI Capital oferowało 3,9 pkt proc. marży. Tym razem pojawia się też dyskonto, cenę emisyjną obligacji serii P ustalono bowiem na 986 zł przy nominale wynoszącym 1000 zł. Innymi słowy, efektywna marża dla nabywców z rynku pierwotnego wynieść może około 4,52 pkt proc.

Nowy dług, podobnie jak w większości wcześniejszych emisji, zabezpieczony zostanie zastawem na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszy MCI.EuroVentures 1.0 i MCI.TechVentures 1.0, w których MCI Capital jest głównym inwestorem. Subfundusze te wydzielono w ramach MCI.PrivateVentures FIZ, który sam jest w trakcie realizacji programu publicznych emisji obligacji do 200 mln zł. Dotychczas fundusz uplasował trzy oferty, z których zebrał w sumie 110 mln zł. W dwóch ostatnich emisjach proponował 3,5 pkt proc. ponad WIBOR 6M za czteroletnie papiery.

Warta do 37 mln zł emisja MCI Capital zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej. Niemniej, spółka prawdopodobnie planuje na ten rok także ofertę lub oferty publiczne. W listopadzie złożyła do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu dla programu publicznych emisji do 150 mln zł. Z naszych dotychczasowych informacji wynika, że programy MCI Capital i MCI.PV FIZ mogą działać równolegle, niezależnie od siebie.

Dzień emisji papierów serii P zaplanowano na 2 marca. Niecałe trzy tygodnie później MCI Capital musi spłacić wartą 50 mln zł serię G1, która notowana jest wyłącznie na rynku hurtowym BondSpot.

W giełdowym obrocie znajduje się sześć serii obligacji MCI Capital, a także po dwie serie MCI.PV FIZ oraz MCI Management. Ostatnia ze spółek jest głównym akcjonariuszem MCI Capital.

 • MCI zainwestuje 140 mln zł

  15 października 2018
  Subfundusz MCI.EuroVentures 1.0, w którym MCI Capital posiada 95,9 proc. certyfikatów, kupi 51 proc. akcji spółki oferującej obsługę sklepów internetowych i rezerwacji noclegów.
  czytaj więcej
 • MCI Management chwilowo zasobne w gotówkę

  02 października 2018
  Na koniec I półrocza, a więc jeszcze przed rozliczeniem ogłoszonego 12 czerwca wezwania na akcje MCI Capital, spółka posiadała 188,9 mln zł środków pieniężnych. Pochodziły one jednak głównie z nowych długów, zaciągniętych na potrzeby sfinansowania wezwania.
  czytaj więcej
 • Niekorzystny dla MCI zwrot w sprawie JTT Computer

  19 września 2018
  Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił zaskarżony wyrok i zasądził MCI 2,2 mln zł wraz z odsetkami od skarbu państwa. Problem w tym, że spółka już kilka lat temu otrzymała z tego tyłu 46,4 mln zł.
  czytaj więcej
 • MCI Capital miało 3,8 mln zł zysku netto w II kwartale

  04 września 2018
  Za sprawą znacznie niższych zysków z inwestycji wynik netto inwestycyjnego wehikułu spadł w II kwartale o 89,7 proc. rok do roku. Narastająco po sześciu miesiącach zysk netto MCI wciąż był znacznie lepszy niż rok wcześniej.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje