czwartek, 21 września 2017

Newsroom

MCI wprowadziło do obrotu obligacje z nominałem 1 mln zł

msd | 20 marca 2017
Fundusz ustalił w ten sposób rekord rynku Catalyst, gdzie nie było jeszcze obligacji o tak wysokiej wartości jednostkowej. Warta 45 mln zł emisja trafiła wyłącznie na rynek hurtowy BondSpot.

Debiutujące w poniedziałek papiery serii N mają pięcioletni okres spłaty i stały kupon ustalony na 6,5 proc. rocznie przy płatnościach odsetkowych co sześć miesięcy. Emitent zapewnił sobie prawo do przedterminowego wykupu długu.

Dopełnieniem notowań tylko na rynku hurtowym oraz rekordowo wysokiego nominału jest też fakt, że na rynku pierwotnym złożono jeden zapis na całą emisję.

Poza poniedziałkowym debiutem serii MCI1221 aktualnie w giełdowym obrocie znajdują się także cztery inne serie obligacji MCI, w tym trzy notowane na detalicznej części rynku. Przed weekendem papiery MCI1218 i MCI0619 wyceniane były z rentownościami wynoszącymi odpowiednio 4,22 i 4,9 proc. brutto. Serią MCI1017 wciąż nie handlowano od ponad dwóch lat.

W najbliższy wtorek do obrotu trafi także inna emisja uplasowana przez MCI w grudniu ubiegłego roku. Będą to trzyletnie papiery serii M o wartości 20,65 mln zł (oferowano 25 mln zł), za które fundusz płaci WIBOR 6M plus 3,9 pkt proc. marży. Tym razem nominał jednej obligacji to 1 tys. zł, a papiery trafią też do obrotu na detalicznej części rynku.

Więcej wiadomości o MCI Capital S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank Pocztowy dokona przedterminowego wykupu

  21 września 2017
  Wcześniejsza spłata dotyczyć będzie wyemitowanych w 2012 r. dziesięcioletnich podporządkowanych obligacji serii C o wartości 50 mln zł, które notowane są obecnie na Catalyst.
  czytaj więcej
 • SBR Szepietowo przeszło podwoił wskaźnik kredytów zagrożonych

  21 września 2017
  Na skutek zaleceń po inspekcji KNF i dokonanego w I półroczu przeglądu Spółdzielczy Bank Rozwoju zwiększył saldo kredytów zagrożonych o 116,3 proc. r/r do 96 mln zł. Konieczność dotworzenia rezerw znacznie obciążyła wyniki banku, a bez jednorazowych dochodów pierwsza połowa roku zakończyłaby się stratą netto.
  czytaj więcej
 • GTC prawie potroiło zysk netto

  20 marca 2017
  Za wzrostem wyników stały przede wszystkim zdarzenia o charakterze niegotówkowym, jak aktualizacja wartości aktywów oraz rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony. Niemniej, działalność podstawowa też notuje wzrosty, których podstawą jest większy portfel nieruchomości sfinansowanych częściowo środkami pochodzącymi z zewnętrznych źródeł.
  czytaj więcej
 • Sytuacja Capital Park stabilna przed zmianą waluty obligacji

  20 marca 2017
  Na koniec roku deweloper miał 156,5 mln zł w gotówce – najwięcej od dwóch lat i właściwie zabezpieczoną spłatę krótkoterminowych kredytów i obligacji.
  czytaj więcej

Emisje