piątek, 27 kwietnia 2018

Newsroom

Medort ze znacznie wyższymi wskaźnikami zadłużenia

msd | 19 maja 2017
Wzrost zobowiązań, w tym zadłużenia odsetkowego, w zderzeniu z istotnym pogorszeniem wyników skutkował na tyle dużym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA w 2016 r., że doszłoby do naruszenia warunków emisji. Obligatariusze zgodzili się podnieść dotychczasowe limity, ale za cenę dodatkowej marży.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Medort S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje