czwartek, 21 czerwca 2018

Newsroom

Medort ze znacznie wyższymi wskaźnikami zadłużenia

msd | 19 maja 2017
Wzrost zobowiązań, w tym zadłużenia odsetkowego, w zderzeniu z istotnym pogorszeniem wyników skutkował na tyle dużym wzrostem wskaźnika dług netto/EBITDA w 2016 r., że doszłoby do naruszenia warunków emisji. Obligatariusze zgodzili się podnieść dotychczasowe limity, ale za cenę dodatkowej marży.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o Meyra Group S.A. (d. Medort S.A.)

 • Meyra Group (d. Medort) pogłębia stratę

  15 czerwca 2018
  Pomimo wzrostu przychodów producent i dystrybutor sprzętu rehabilitacyjnego zanotował 16,6 mln zł straty netto w 2017 r. wobec 6 mln zł straty rok wcześniej. Przy ujemnych przepływach operacyjnych wciąż rósł dług netto grupy.
  czytaj więcej
 • Medort miał stratę operacyjną w I półroczu - zaktualizowana

  28 września 2017
  Strata operacyjna w połączeniu ze ujemnymi przepływami operacyjnymi, a ostatecznie i spadkiem salda gotówki, spowodowała wyskok wskaźnika dług netto/EBITDA. Lecz po jego korekcie o koszty restrukturyzacji spółka mieści się w - niedawno podniesionych - obligacyjnych kowenantach.
  czytaj więcej
 • Medort przedterminowo wykupi jedną trzecią emisji

  24 maja 2017
  Na podstawie postanowień niedawnego zgromadzenia obligatariuszy spółka spłaci przed czasem 7 mln zł z emisji obligacji serii C na 21 mln zł.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (19.05)

  22 maja 2017
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji 19 maja 2017 wyniosła 3,27 pkt proc., notując spadek o 0,02 pkt proc. i nadal znajdując się blisko rekordowych poziomów. Nadal zatem (statystycznie) na rynku Catalyst jest relatywnie drogo.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej
 • Comp sprzedaje spółką zależną PayTel

  20 czerwca 2018
  Umowa zawarta ze spółką portugalskiej grypy SIBS SGPS zobowiązuje Comp do sprzedaży 100 proc. akcji PayTel za cenę co najmniej 34 mln zł, która może wzrosnąć w kolejnych latach, maksymalnie do 200 mln zł.
  czytaj więcej
 • Prezes Indosu kupuje obligacje spółki

  19 maja 2017
  Ireneusz Glenszczyk nabył za kwotę 100 tys. zł nominału wygasające w październiku tego roku papiery serii I.
  czytaj więcej
 • Fast Finance poprawiło terminową strukturę zobowiązań

  19 maja 2017
  Po spłacie przeterminowanych obligacji windykator istotnie obniżył wartość krótkoterminowych zobowiązań. Ale płynności natychmiastowej bynajmniej to nie poprawiło, bo na koniec marca na rachunkach grupy pozostawało niespełna 0,4 mln zł gotówki.
  czytaj więcej

Emisje