wtorek, 24 kwietnia 2018

Newsroom

Mega Sonic pozyskał 1,58 mln zł z dwóch emisji obligacji

msd | 15 marca 2017
Wpływy z emisji pokrywają niespełna 16 proc. łącznej wartości obu ofert, które spółka zapowiedziała na początku lutego.

W prywatnych emisjach obligacji serii B i C Mega Sonic chciał uplasować po 5 mln zł. Skończyło się na przydziale długu wartego odpowiednio 0,18 oraz 1,395 mln zł.

Dla papierów serii B ustalono 12-miesięczny okres spłaty i stałe 6 proc. odsetek. Seria C oprocentowana jest zaś na 8 proc. przy dwuletnim tenorze.

Spółka nie informuje o zamiarze wprowadzenia nowego długu na Catalyst. Ze względu na wartość uplasowanego długu do obrotu trafić mogłaby wyłącznie seria C.

Wcześniejsza emisja papierów dwuletnich, zamknięta w styczniu, przyniosła spółce 1,58 mln zł wobec także oferowanych 5 mln zł. Ustalony dla niej kupon też wynosił 8 proc. rocznie, ale przy miesięcznych okresach odsetkowych (tym razem wypłata następować będzie co kwartał).

Mega Sonic, to notowana na New Connect spółka będąca integratorem systemów informatycznych wykorzystujących kody kreskowe i technologię RFID (fale radiowe).

 

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje