czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Merlin Group zapowiada emisję obligacji

msd | 31 sierpnia 2018
Spółka chce pozyskać 5 mln zł z niepublicznej emisji imiennych papierów dłużnych serii F11, które nie trafią do giełdowego obrotu.

Dzień wykupu emitowanych przez Merlin Group obligacji ustalono na 1 września 2020 r. Dług zostanie zabezpieczony oświadczeniem spółki zależnej o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. do 130 proc. wartości nominalnej obligacji. Wysokość oprocentowania nie została natomiast ujawniona.

Emitowane przez Merlin Group papiery dłużne będą mieć formę dokumentu i nie trafią do obrotu na Catalyst, podobnie jak wcześniejsze emisje spółki.

Ostatnią emisję Merlin Group zamknął w czerwcu tego roku. Z prywatnej oferty na 6,2 mln zł spółka zebrała wówczas 5,9 mln zł, a na dług ten złożono trzy zapisy. Zresztą cześć wcześniejszych emisji też trafiała do nie więcej niż tylko kilku podmiotów. 

Merlin Group działa na rynku e-commerce, prowadzi między innymi sklep Merlin.pl. W I półroczu grupa miała 19,5 mln zł przychodów i 7,2 mln zł straty operacyjnej. Na koniec czerwca skonsolidowane zobowiązania Merlina sięgały 85,5 mln zł przy 29 mln zł kapitałów własnych. Przy 53,1 mln zł krótkoterminowych zobowiązań majątek obrotowy grupy wart był 12,1 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje