sobota, 31 października 2020

Newsroom

Midroog wycofał rating dla GTC

msd | 27 stycznia 2020
Na wniosek spółki izraelska agencja ratingowa przestała ją oceniać. GTC nie zrobiło użytku z otrzymanego przed rokiem ratingu.

Wniosek o wycofanie ratingu GTC tłumaczy niezaciągnięciem zadłużenia w Izraelu, co było głównym celem otrzymanej rok wcześniej oceny.

W lutym 2019 r. Midroog nadał GTC lokalny rating A2.iI z perspektywą stabilną, co odpowiadało lokalnemu Aa2/AA w nomenklaturze stosowanej przez trzy wiodące agencje ratingowe. Wystąpienie o rating w Izraelu deweloper tłumaczył wówczas chęcią zaciągnięcia zadłużenia do 70 mln euro na tamtejszym rynku.

Na Catalyst znajduje się sześć serii obligacji GTC, w tym pięć w euro i jedna złotowa. W marcu i czerwcu tego roku spółka będzie musiała wykupić papiery warte kolejno 18,5 mln euro oraz 40 mln euro. W grudniu czeka ją zaś wykup kolejnej serii, tym razem na 10,1 mln euro. 

W tym roku jeszcze nie handlowano żadnymi obligacjami GTC.

Więcej wiadomości o Globe Trade Centre S.A.

Więcej wiadomości kategorii Ratingi

Emisje