piątek, 15 stycznia 2021

Newsroom

mLeasing uplasował kolejne papiery na 100 mln zł

msd | 07 sierpnia 2020
Leasingowa spółka wyemitowała następną serię zerokuponowych papierów dłużnych o trzymiesięcznym okresie spłaty, wynika z rejestru KDPW.

Wygasające 6 listopada obligacje nie są oprocentowane, lecz wyemitowano je z dyskontem. Cenę emisyjną ustalono bowiem na niecałe 99,83 proc. wartości nominalnej.

Była to już 10. emisja obligacji mLeasingu w tym roku. Łącznie spółka pozyskała w tym czasie 935 mln zł, z czego większość już spłaciła lub zrefinansowała.

Należący do grupy mBanku mLeasing miał 7,6 mln zł zysku brutto w II kwartale wobec 15,4 mln zł kwartał wcześniej i 27 mln zł przed rokiem. Spółka zawarła w tym czasie umowy leasingowe o wartości 896 mln zł wobec kolejno 1,15 mld zł oraz 1,47 mld zł.

Więcej wiadomości o mBank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje