niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

MLP Group odkupiło część majowych obligacji

msd | 28 lutego 2024
Deweloper wykupił i umorzył obligacje za 8,6 mln euro, zmniejszając wartość wygasającej w maju serii do 11,4 mln euro.

Częściowy odkup starszej serii MLP0524 nastąpił po cenie nominalnej, wynika z informacji przekazanych przez spółkę.

Transakcję wiązać można z emisją nowych 33-miesięcznych obligacji o wartości 41 mln euro, której formalne zamknięcie zaplanowano na 6 marca. 

tNa Catalyst notowane są trzy serie obligacji MLP Group o łącznej wartości 85,4 mln euro i terminach spłaty do maja 2025 r. Niezależnie jednak od serii, do jakiegokolwiek handlu długiem deweloper nie dochodzi. 

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst