wtorek, 18 czerwca 2024

Newsroom

MLP Group wyemitowało obligacje warte 6 mln euro

msd | 25 lipca 2022
Za najkrótsze dotychczas papiery dłużne deweloper powierzchni logistycznych zapłaci znacznie więcej niż w ubiegłych latach. Tak z powodu rosnącej marży, jak i wyższego EURIBOR-u.

Uplasowane przez MLP Group niezabezpieczone obligacje mają 18-miesięczny okres spłaty, mimo że w latach 2017-2020 spółka emitowała pięcioletni dług, a w 2021 r. zdecydowała się na 2,5-letnie papiery. Co więcej, deweloper zgodził się płacić 3,95 pkt proc. marży ponad EURIBOR 3M i są to jego najdroższe dotychczas obligacje (znajdujące się w obrocie starsze serie oprocentowane są na 2,3-2,95 pkt proc. ponad EURIBOR, ale sześciomiesięczny). Zwłaszcza, że spółka po raz pierwszy plasowała też eurowy dług przy nieujemnych stawkach EURIBOR.

Warte 6 mln euro papiery dłużne, to także najmniejsza emisja MLP. Na rynku pierwotnym trafiła ona do 8 podmiotów. 

Spółka nie określiła celu emisji, a sama oferta została przeprowadzona w ramach programu zwiększonego w październiku ubiegłego roku z 60 do 100 mln euro. Do tej porty MLP wykorzystało z niego 71 mln euro.

Docelowo nowe obligacje MLP trafią do notowań na Catalyst, aczkolwiek istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podzielą one los starszych serii znajdujących się w obrocie. Na GPW notowane są bowiem obecnie trzy inne serie długu dewelopera (cztery przed asymilacją), którymi jeszcze nigdy nie handlowano.

Więcej wiadomości o MLP Group S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje