czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Mocny wzrost zadłużenia Enei w IV kwartale

msd | 08 marca 2023
Po dwóch kwartałach utrzymywania gotówki netto na bilansie, energetyczna grupa wykazała wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do najwyższego poziomu od grudnia 2020 r., wynika ze wstępnych szacunków.

Enea miała wstępnie 146 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w IV kwartale wobec 456 mln zł kwartał wcześniej i 864 mln zł przed rokiem. Na poziomie wyniku netto grupa wykazała zaś 788 mln zł straty netto wobec kolejno 45 mln zł oraz 454 mln zł zysku w poprzednim kwartale i analogicznym okresie ubiegłego roku.

Cały miniony rok Enea zamknęła z 30,1 mld zł przychodów wobec 21,2 mld zł w 2021 r. Grupa wypracowała z tego 2,2 mld zł zysku EBITDA (3,6 mld zł rok wcześniej), z czego na segment dystrybucji przypadało 1,3 mld zł, a wydobycie i wytwarzanie przyniosły odpowiednio po 0,6 mld zł i 0,3 mld zł. Całoroczny wynik netto podliczono wstępnie na 119 mln zł wobec prawie 1,8 mld zł rok wcześniej.

W ubiegłym roku grupa poniosła ponad 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, z czego prawie 0,9 mld zł przypadło na sam IV kwartał. W tym czasie wyraźnie wzrosło też zadłużenie netto Enei. Po dwóch kwartałach przewagi gotówki nad zobowiązaniami odsetkowymi dług netto powrócił do dodatnich wartości, stanowiąc 1,73x rocznego zysku EBITDA. Tym samym wskaźnik ten znalazł się najwyżej od grudnia 2020 r.

Pełne zaudytowane sprawozdanie finansowe Enea zobowiązała się przekazać 22 marca.

Na Catalyst znajduje się jedna seria obligacji Enei, choć ich dostępność dla inwestorów indywidualnych ogranicza jednostkowy nominał na poziomie 100 tys. zł. Wygasające w połowie 2024 r. papiery oprocentowane są na WIBOR 6M plus 1,2 pkt proc. W środę rano rynek kwotuje je na 99,75/100,0 proc. nominału (bid/ask).

Więcej wiadomości o Enea S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst