piątek, 05 czerwca 2020

Newsroom

Module Technologies chce postępowania restrukturyzacyjnego

msd | 16 lipca 2019
Dwa tygodnie po uplasowaniu dwóch serii obligacji o łącznej wartości 13 mln zł spółka złożyła do sądu wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

Złożenie wniosku podyktowane zostało zamiarem uzyskania ochrony sądowej przed wierzycielami, a to w szczególności w celu przywrócenia stabilizacji sytuacji ekonomicznej emitenta. W ocenie zarządu emitenta otwarcie przyspieszonego postępowania układowego uzasadnione jest także zamiarem przeprowadzenia znaczących działań restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej emitenta oraz na przywrócenie zdolności do realizowania zobowiązań emitenta – poinformowało Module Technologies.

Spółka na razie nie ujawnia wstępnych propozycji układowych dla wierzycieli, wśród których znajduje się wielu posiadaczy obligacji. Niemniej wskazano, że zobowiązania podlegać będą redukcji.

Jak przekonuje spółka, jej działalność oraz posiadany majątek „pozwalają na zaspokojenie kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia, w tym także do generowania dodatnich przepływów pieniężnych”. Przypomnijmy, że ten majątek to 92,9 mln zł aktywów na koniec roku przy 114 mln zł zobowiązań i rezerw. Spółka miała więc 21,1 mln zł ujemnych kapitałów własnych, a audytor odmówił jej wydania opinii z badania raportu rocznego. 

O utracie płynności przez spółkę wiadomo już od miesięcy, co potwierdzono także w sprawozdaniu rocznym. Jak wskazywano, wyjściem z problemów miały być między innymi… kolejne emisje obligacji. 

Module Technologies ma za sobą w tym roku trzy wykupy papierów dłużnych i żadnego z nich nie zrealizowano w całości. Ostatni z nich miał miejsce tydzień temu, gdy spółka poinformowała, że spłaciła tylko 2,38 mln zł z wygasających wówczas 3,49 mln zł.

W ostatnim dniu roboczym czerwca Module Technologies uplasowało dwie emisje obligacji o łącznej wartości 13 mln zł. Łącznie w czterech tegorocznych emisjach spółka uplasowała dług o wartości 27,5 mln zł.

Swoje emisje Module Technologies regularnie kierowało do inwestorów indywidualnych. Żadne z papierów nie trafiły do obrotu na Catalyst, ponieważ to dług imienny. Nie trudno sobie wyobrazić, że obowiązująca od 1 lipca obligatoryjna dematerializacja i rejestracja papierów dłużnych w KDPW, a także konieczność korzystania z agenta emisji, mogły – razem z krytyczną sytuacją finansową – odciąć spółkę od możliwości dalszego emitowania obligacji.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje