środa, 29 maja 2024

Newsroom

Module Technologies w upadłości czy restrukturyzacji?

msd | 16 listopada 2020
Wierzyciele spółki niejednomyślnie przyjęli układ w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, mimo że już wcześniej sąd ogłosił jej upadłość.

Wierzyciele Module Technologies, w tym obligatariusze spółki, opowiedzieli się za zatwierdzeniem układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Za restrukturyzacją byli właściciele wierzytelności wartych 48,6 mln zł, przeciw – 18,1 mln zł (oddano głosy z 66,7 mln zł wobec 83,7 mln zł istniejącego zadłużenia). Po zliczeniu głosów spółka złożyła do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Jest jednak jeden problem – sąd już wcześniej ogłosił wobec Module Technologies upadłość na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sama spółka twierdzi jednak, że nie mógł tego zrobić, ponieważ postanowienie sądu zostało wydane już po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.

Jeśli faktycznie sąd w jakiś sposób zatwierdzi układ, oznaczać to będzie konwersję 58,7 mln zł zadłużenia spółki (70 proc.) na nowe akcje, zaś pozostała część zostanie zredukowana o 60 proc.

Na tym kontrowersje bynajmniej się nie kończą. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne zostało bowiem wdrożone w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. Tymczasem płynnościowe problemy Module Technologies zaczęły się przynajmniej na rok przed jej wybuchem. W kwietniu 2019 r. spółka nie spłaciła części z wygasających wówczas papierów dłużnych, co zapoczątkowało serię obligacyjnych problemów spółki na około 50 mln zł.

By było ciekawiej – jednym z akcjonariuszy spółki jest fundusz PFR Ventures.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium